Diagnostika celiakie u dospělých

MUDr. Jiří VEJMELKA, Interní klinika 3. LF a Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ CELIAKŮ ČR 2023, Emauzský klášter v Praze

 

Další přednášky ze setkání:

MUDr. Jiří Vejmelka. My a naše mikrobiota. Jaký je náš vztah?

MUDr. Natália SZITÁNYI.  Celiakie z pohledu pediatra

Věra Boháčová, DiS.– Celiakie z pohledu pediatra