Žádost o vyplnění dotazníku pro nový systém sociální péče

Napsal/a celiacicz

4 listopadu, 2020

Naše organizace se podílí na Velké rešerši potřeb lidí se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících. Prosíme o vaši součinnost.

Ve spolupráci s mnoha pacientskými, rodičovskými i zastřešujícími organizacemi usilujeme o změnu systému podpory a péče pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících tak, aby respektoval individuální potřeby každého jednotlivce.

Nový systém chceme vystavět na skutečných potřebách lidí, kteří podporu a péči potřebují.

Proto vás prosíme o spolupráci na strukturovaném výzkumu, který pomůže zviditelnit, ve kterých oblastech současný systém vyhovuje a ve kterých nikoli. Výsledky výzkumu se stanou jedním ze základů pro tvorbu nového systému sociální péče.

Dotazník najdete na této adrese: 1url.cz/PzfYV

Zapojte se! Tím, že popíšete svoje jedinečné zkušenosti a vlastní potřeby, velmi významně přispějete k tomu, aby nový systém na nikoho nezapomněl a nic důležitého nevynechal. Děkujeme.

Více informací:

Rešerše je zcela anonymní, veškeré údaje jsou vyhodnocovány výhradně statisticky.

Šetření je komplexní a rozsáhlé a vyplňování odpovědí vám zabere přibližně 120 minut čistého času. Cílem je na nikoho – tedy ani na vás – nezapomenout, nic důležitého nevynechat.

Dotazníkovou část šetření budeme doplňovat o hloubkové individuální rozhovory a řízené skupinové rozhovory. Vyplnění dotazníku vás nezavazuje k individuálnímu či řízenému rozhovoru. Budete-li se ale chtít zúčastnit, velmi tím pomůžete precizovat a vylepšit výzkum: v současné chvíli hledáme tedy také respondenty na individuální rozhovory a focus group. Zapojit se můžete prostřednictvím naší organizace.

Za šetřením stojí Aliance pro individualizovanou podporu (www.aipp.cz), které jsme členem a která sdružuje dalších přibližně 50 organizací. Na přípravách výzkumu se podíleli pracovníci Fakulty sociálních věd UK a výzkumné agentury G 82.

Děkujeme za spolupráci. Věříme, že společnými silami získáme dostatečný objem kvalitních dat, která nám pomohou v návrhu nového systému podpory a péče.