Odborné publikace a přednášky

Odborné publikace o celiakii

Sdružení celiaků ČR pravidelně aktualizuje a vydává publikaci Rukověť celiaka, podrobnou příručku s odbornými lékařskými články a tipy k bezlepkové dietě. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě všem našim členům. V roce 2021 naše Sdružení vydalo edukační publikaci Šťastný život bez lepku a podpořilo vydání mezinárodní brožury Průvodce životem celiakií. Oba materiály jsou ke stáhnutí v pdf a k dispozici v tištěné podobě (do vyčerpání vytištěného množství). 

ODBORNÁ PUBLIKACE – ŠŤASTNÝ ŽIVOT BEZ LEPKU

Odborná publikace je určena celiakům, alergikům na lepek, osobám s nesnášenlivostí lepku, glutensenzitivním jedincům všech věkových kategorií a jejich rodinám. Významnou součástí publikace jsou kazuistiky lékařů, které popisují proces diagnostiky celiakie. Na kazuistiky lékařů navazuje unikátní sbírka příběhů samotných celiaků různých věkových kategorií. Příběhy s podtitulem „Cesta za diagnózou celiakie“ vznikly pod odborným dohledem MUDr. Chýleové. V publikaci je uveřejněno mnoho osvědčených receptů.

Publikace bude využívána v Poradně pro celiaky v rámci edukace nově diagnostikovaných celiaků, dále na odborných akcích, které Sdružení celiaků ČR pořádá nebo kterých se účastní.

BROŽURA PRŮVODCE ŽIVOTEM S CELIAKIÍ

Jedním z výstupů mezinárodního projektu CD Skills  je brožura s příhodným názvem „Průvodce životem s celiakií“. Projekt je financován z fondů Evropské unie v rámci Interreg Danube Transnational Programme, na kterém se spolu s dalšími partnery podílí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.  V rámci projektu funguje síť partnerů z různých zemí a segmentů, což umožní nejen výměnu zkušeností a stávající praxe, ale i vývoj nových služeb a inovativních postupů.

Projektu se věnují webové stránky VFN:
https://www.vfn.cz/odbornici/veda-a-vyzkum/evropske-granty-vfn/cdskills

Přednášky a videa o celiakii

Neodmyslitelnou součástí setkání celiaků, které se koná tradičně v areálu Emauzského kláštera, jsou odborné přednášky. Níže naleznete záznamy z přednášek z roku 2021. Děkujeme za ochotu a vynaloženou energii spolupracujících lékařů.

Celiakie u dětí a projekt CD-SKILLS

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.
21. setkání celiaků SCČR, 2021

Harmonizace našeho organizmu se střevními mikroby

MUDr. Jiří Vejmelka
21. setkání celiaků SCČR, 2021

Laboratorní metody pro monitoring celiakie

MUDr. Petr Kocna, CSc.
21. setkání celiaků SCČR, 2021