POTŘEBUJETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O CELIAKII?

POMŮŽEME VÁM

NAŠE POSLÁNÍ

Sdružení celiaků ČR, z. s. hájí zájmy lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat bezlepkovou dietu. Jsme největší a nejdéle působící pacientskou organizací celiaků v České republice.

Naším cílem je maximálně ulehčit život celiakům a lidem, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, a dosáhnout úrovně jiných evropských sdružení. Jsme ve spojení s výrobci potravin a usilujeme o správné označování bezlepkových potravin v ČR. Z pověření Asociace evropských organizací celiaků, jejíž jsme členem, spravujeme pro Českou republiku logo přeškrtnutého klasu.

spolupracujeme

Získáváme výhody pro naše členy

Spolupracujeme s předními lékaři, zejména gastroenterology a dalšími odborníky, nejen z řad lékařů.

Jsme v kontaktu se zahraničními sdruženími, od kterých získáváme informace a inspiraci pro další aktivity.

Spolupracujeme s úřady v České republice, především Úřadem vlády ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Magistrátem hl. m. Prahy, Krajským úřadem Středočeského kraje, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, zdravotními pojišťovnami atd.

Fungujeme za podpory

Logo VVOZP
Logo Hl. města Prahy
Logo MZČR
Logo APO

Webové stránky www.celiaci.cz byly realizovány za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.
Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.

Dokumenty sdružení

Stanovy Sdružení celiaků ČR    » zde
Přihláška do Sdružení celiaků ČR » zde

Výroční zpráva 2016
» zde

Výroční zpráva 2017
» zde

Výroční zpráva 2018
» zde

Výroční zpráva 2019
» zde

Výroční zpráva 2020 » zde
Přílohy k výroční zprávě
Účetní závěrka 2020 » zde

Výroční zpráva 2021 » zde
Přílohy k výroční zprávě
Účetní závěrka 2021 » zde

Výroční zpráva 2022 » zde
Přílohy k výroční zprávě
Účetní závěrka 2022 » zde

Výroční zpráva 2023 » zde
Přílohy k výroční zprávě
Účetní závěrka 2023 » zde

Kontakty na zahraniční organizace

Chystáte se do zahraničí a potřebujete důležité informace, které vám usnadní držet bezlepkovou dietu v dané zemi? Řadu užitečných informací a kontakt, na který se můžete obrátit, najdete na webech našich partnerů.

Cestujeme do jiných zemí
Austrálie www.coeliac.org.au
Čína www.glutenfreeshanghai.com
Irán www.celiac.ir
Izrael www.celiacrights.org.il
Jordánsko www.cccps.org
Nový Zéland www.coeliac.org.nz
Pákistán www.celiac.com.pk
Saúdská Arábie www.saudi-celiac.com
Spojené arabské emiráty www.glutenfreeuae.com
Tunis www.atmc.org.tn
Turecko www.colyak.org.tr