databáze

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY PRO BEZLEPKOVOU DIETU

Z pověření Asociace evropských organizací celiaků (AOECS) spravujeme pro Českou republiku Evropské logo přeškrtnutého klasu. Spolupracujeme s národními výrobci a dovozci bezlepkových potravin v České republice a uzavíráme s nimi sublicenční smlouvu. Prověřené, certifikované bezlepkové výrobky pak mohou být označeny logem přeškrtnutého klasu jako bezlepkové. Všechny licencované produkty jsou značené registračním číslem.

PARTNEŘI A VÝROBCI CERTIFIKOVANÝCH BEZLEPKOVÝCH PRODUKTŮ