SYMBOL KLASU

OCHRANNÁ ZNÁMKA
CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY

Ochranná známka „symbol přeškrtnutého klasu“

Symbol přeškrtnutého klasu  je registrován jako ochranná známka Evropské unie (dříve ochranná známka Společenství), tj. ochranná známka platná ve všech členských státech Evropské unie. Vlastníky této ochranné známky jsou COELIAC UK a AOECS (Association of European Celiac Societies), tj. asociace zastřešující národní organizace hájící v členských státech zájmy celiaků.

AOECS vytvořila systém jednotného evropského licencování výše uvedeného symbolu přeškrtnutého klasu, tzv. European Licensing System, Evropský licenční systém (dále jen „ELS“). Jako subjekt oprávněný k užívání symbolu přeškrtnutého klasu poskytlo AOECS licenci Sdružení celiaků ČR. Z tohoto titulu je Sdružení oprávněno a povinno k sublicencování této ochranné známky v České republice.

Proč je symbol přeškrtnutého klasu tak důležitý?

Nejrůznější studie ukázaly, že symbol přeškrtnutého klasu je spotřebitelem vnímán jako informace o tom, že výrobek je pro celiaka zdravotně nezávadný. Tento symbol je známý jak mezi celiaky, tak mezi zdravými spotřebiteli, kteří chtějí z jídelníčku vyloučit lepek.

Symbol přeškrtnutého klasu poskytuje spotřebiteli při nákupu velmi rychlou a relevantní informaci. Symbol je zárukou kvality a zdravotní nezávadnosti, neboť výrobci jej mohou užít jen za podmínky splnění přísných výrobních parametrů.

Fungující ELS zabezpečí, že symbol přeškrtnutého klasu bude užíván ve všech evropských zemích jednotně a za splnění stejných kvalitativních předpokladů.

Kdo může užívat symbol přeškrtnutého klasu?

Symbol přeškrtnutého klasu mohou užívat:

  • výrobci bezlepkových potravin;
  • maloobchodní prodejci bezlepkových potravin.

Symbol může být užíván na obalech, propagačních materiálech, na webových stránkách a v tiskovinách bezprostředně souvisejících s licencovanými výrobky.

Symbol nesmí být používán na nezpracovaných výrobcích, které jsou přirozeně bezlepkové, jako např. na mléce, vajíčkách, ovoci a zelenině.

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY

INFORMACE PRO PARTNERY

Jaké jsou podmínky užívání symbolu přeškrtnutého klasu?

Symbol přeškrtnutého klasu mohou užívat pouze subjekty, které:

  • uzavřely sublicenční smlouvu se Sdružením celiaků ČR;
  • jejichž výrobky splňují normu do 20 mg lepku/1 kg potraviny a prokáží se atestem z akreditované laboratoře, která testuje akreditovanou metodou;
  • zaplatí licenční poplatek;
  • u ochranné známky musí být uvedeno registrační číslo, které udává kód země, kód výrobce a číslo výrobku. Pokud je ve výrobku použit speciálně vyrobený, připravený a/nebo zpracovaný oves tak, aby bylo zamezeno jeho kontaminaci pšenicí, žitem, ječmenem nebo jejich kříženci a současně obsah lepku v ovsu splňuje normu do 20 mg/kg potraviny, musí být pod symbolem před registračním číslem ještě napsáno OATS (česky: oves).

Pokud máte zájem zařadit své výrobky do Evropského licenčního systému, kontaktujte  Blanku Rubínovou, tel. +420 602 273 173, email info@celiac.cz.