NovInky

Aktuality a odborné články

 

JSME VAŠÍM PRŮVODCEM

Sdružení celiaků ČR, z. s. (SCČR) hájí zájmy lidí s diagnózou celiakie, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat bezlepkovou dietu. Jsme největší a nejdéle působící pacientskou organizací celiaků v České republice.

Kancelář: Vyšehradská 320/49, Praha 2 – areál Emauzského kláštera
Sídlo: Sdružení celiaků ČR, Ke Karlovu 455/2, 120 00 Praha 2
Poštovní adresa: Sdružení celiaků ČR, P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
Telefon: +420 602 273 173, Email: info@celiac.cz

PORADNA PRO CELIAKY

Odborná poradna je určena pro všechny, kteří musí ze zdravotních důvodů dodržovat bezlepkovou dietu. Tedy jak pro nově diagnostikované, tak i pro ty, co drží dietu déle a chtějí se ujistit, zda někde nedělají chyby. 

Do poradny se mohou objednat zájemci bez rozdílu věku z celé ČR.

Adresa: Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN, Ke Karlovu 2, Praha 2 (2. patro, budova E3a, gastroenterologická ambulance)

Sdružení celiaků ČR, z.s.

Přidejte se k nám

Našim členům poskytujeme řadu služeb. Spolupracujeme s předními lékaři, zejména gastroenterology a dalšími odborníky, nejen z řad lékařů. Jsme v kontaktu se zahraničními sdruženími, od kterých získáváme informace a inspiraci pro další aktivity. Spolupracujeme s úřady v České republice. To vše s cílem zajistit našim členům a jejich blízkým s diagnózou celiakie kompletní služby, které jim pomohou prožít šťastný život.


Více o výhodách členů Sdružení celiaků ČR » zde.
Přihláška do Sdružení celiaků ČR » zde.

Národní doporučení pro měření lepku v potravinách
Poradna pro celiaky

Poradnu pro dětské i dospělé celiaky provozujeme již od roku 2006 na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN v Praze 2, Ke Karlovu 2 (2. patro, budova E3a, gastroenterologická ambulance).

Odborné informace

Našim členům rozesíláme čtvrtletně Zpravodaj, ve kterém informujeme o novinkách, poskytujeme rady, recepty a další informace, které usnadňují život s bezlepkovou dietou. Pravidelně vydáváme Rukověť celiaka, podrobnou příručku o bezlepkové dietě.

Konference, přednášky, networking

Pravidelně pořádáme celostátní setkání celiaků, na kterém můžete navštívit odborné lékařské přednášky a prezentace výrobců potravin vhodných pro bezlepkovou dietu. Oblíbenou součástí konference jsou také ochutnávky. 

 

Kurzy bezlepkového pečení

Pravidelně pořádáme kurzy bezlepkového vaření a pečení. Kurzy vám také pomohou si lépe osvojit zásady bezlepkového vaření. 

Prodej bezlepkových potravin

Ve spojení s výrobci zajišťujeme členům výhodné objednávky bezlepkových potravin, které vám připravíme do tašek. Dále provozujeme na adrese kanceláře obchůdek s bezlepkovými potravinami.

Podporují nás

Logo Provita
Logo Nikal
CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY

Ochranná známka „symbol přeškrtnutého klasu“

V rámci systému jednotného evropského licencování symbolu přeškrtnutého klasu, tzv. European Licensing System (ELS) je SCČR oprávněná k přezkoumání bezlepkových produktů a k sublicencování ochranné známky českým výrobkům.  Symbol přeškrtnutého klasu  je registrován jako ochranná známka Evropské unie. Symbol přeškrtnutého klasu je pro spotřebitele s diagnózou celiakie a s nutností dodržovat celoživotní bezlepkovou dietu zárukou kvality a zdravotní nezávadnosti. Výrobci jej mohou užít jen za podmínky splnění přísných výrobních parametrů. 

SPONZORSKÝ DAR

Podpořte naši činnost

Naši činnost můžete podpořit také sponzorským darem jakékoliv částky. Tyto finanční dary využíváme především k fungování organizace. Naše činnost je závislá na různých grantech a tento příjem je tedy nejistý. Potvrzení pro daňové účely vám rádi vystavíme.  Přivítáme i jiné formy podpory, které usnadní naši činnost.

– Výbor Sdružení

Partneři a výrobci certifikovaných bezlepkových produktů