Diagnostika a léčba celiakie u dospělých a další onemocnění vyvolaná lepkem

Doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ CELIAKŮ ČR 2022, Emauzský klášter v Praze