Laboratorní metody pro monitoring celiakie

MUDr. Petr Kocna, CSc., 1. lékařská faktula Univerzity Karlovy v Praze

21. ročník celostátního setkání Sdružení celiaků ČR, 2021