Harmonizace našeho organizmu se střevními mikroby – jak dobře si vedeme?

MUDr. Jiří Vejmelka, Interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerova nemocnice

21. ročník celostátního setkání Sdružení celiaků ČR, 2021

 

Další přednášky:

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.  Celiakie u dětí a projekt CD-SKILLS
doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D.  Celiakie u dospělých, neceliakální glutenová senzitivita a alergie na obiloviny
MUDr. Petr Kocna, CSc.  Laboratorní metody pro monitoring celiakie