Celiakie u dětí a projekt CD-SKILLS

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D., Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolizmu VFN a 1. lékařské fakulty UK, Praha

21. ročník celostátního setkání Sdružení celiaků ČR, 2021