Celiakie z pohledu pediatra

MUDr. Natália SZITÁNYI, praktická lékařka pro děti a dorost a dětská gastroenteroložka, Praha 5

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ CELIAKŮ ČR 2023, Emauzský klášter v Praze

 

Další přednášky ze setkání:

MUDr. Jiří Vejmelka.  Diagnostika celiakie u dospělých

MUDr. Jiří Vejmelka. My a naše mikrobiota. Jaký je náš vztah?

Věra Boháčová, DiS.– Celiakie z pohledu pediatra