Diagnóza celiakie – Příběh Vlasty

Napsal/a celiacicz

7 května, 2021

Zaznamenali jsme pro naše členy příběhy lidí, kterým byla potvrzena diagnóza celiakie. Náš první příběh o zkušenosti s celiakií vypráví paní Vlasta. Paní Vlasta se narodila roku 1947 a o své celiakii ví 14 let.

Rodinná anamnéza:
V rodině ani v příbuzenstvu nejsou opakované nebo chronické zdravotní problémy. U obou synů byly provedeny sérologické krevní testy na celiakii až v letech dospívání a výsledky celiakii vyloučily. Vyšetření probíhalo při Celostátním setkání celiaků ČR, tehdy Na Homolce. Bylo dostupné každému, bez odborného doporučení, podle zájmu v nejistotě zdravotního stavu. Toto preventivní vyšetření bylo realizováno ještě několikrát při Celostátních setkáních Sdružení ČR ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR. U nejmladšího vnuka Vlasty byl tento krevní test proveden daleko později při alergologickém vyšetření v útlém věku, a také celiakii vyloučil.

Osobní anamnéza:
Ve dvanácti letech byla Vlasta hospitalizována v pražské nemocnici Na Bulovce pro vysoké teploty a vysokou sedimentaci krve. Při kardiologickém vyšetření byl zjištěn šelest na srdci. Nebylo možné vyloučit určité srdeční postižení, a to v rámci akutního revmatického onemocnění, jak byla celá diagnóza uzavřena. Po ukončení penicilinové léčby během hospitalizace následovaly ambulantní kardiologické kontroly, s postupným snižováním dávek Pendeponu, tj. depotního injekčního penicilinu, po dobu pěti roků.

Po této léčbě již nebyly diagnostikovány žádné zdravotní komplikace, ani poruchy na srdci. Přesto v průběhu dospívání byla Vlasta stále unavená, objevovaly se nevolnosti, bolesti břicha, i průjmy. Neušla pozornosti její bledost a malá chuť k jídlu. Tyto občasné potíže však nevyvolávaly obavy z nějakého vážnějšího onemocnění a zvládaly se běžnou domácí léčbou.

Vlasta se provdala a ve 25 letech porodila předčasně v 7. měsíci těhotenství. Nedonošené dítě přežilo jen týden, uváděly se následky aspirace (vdechnutí) plodové vody. Nelze však vyloučit různá narušení těhotenství skrytou celiakií, což je dlouhodobě odborně sledováno a potvrzováno. Druhé a třetí  těhotenství Vlasty přineslo do rodiny dva zdravé chlapce. Při porodu mladšího syna nastaly akutní komplikace, vyřešené gynekologickým zákrokem, bez následků a zřejmě bez souvislosti s celiakií, stále ještě skrytou.

V předškolním věku obou synů bylo velmi obtížné získat místa v mateřské školce a tak se Vlasta rozhodla přijmout místo kuchařky, kam byli přijati i její chlapci. Zde pracovala až do svého důchodu, celých 25 let! Dobře zvládala nejrůznější pracovní povinnosti, dovedla obsáhnout práci kuchařky i na zahraničních pobytech celé školky u moře v Řecku, v Itálii. Jen velice zřídka, asi 2x za rok, docházelo k náhlým nevolnostem, někdy se zvracením, s břišním diskomfortem nebo také s průjmem.

Tyto ojedinělé zažívací problémy byly vysvětlovány požitím vadného jídla různého původu. Celkem rychle odezněly při obvyklé domácí léčbě a s krátkým přerušením práce v kuchyni. Zůstávala však vleklá únava, pokles váhy, známky vyčerpanosti, i psychicky. Vlasta přešla poslední rok před důchodem do administrativní práce této školní kuchyně, začaly se také provádět odborná vyšetření v rámci diferenciální diagnostiky stále nejasného původu zdravotních potíží.

Ve školkové kuchyni docházelo v posledních letech k různým neshodám, k častým nedorozuměním, až k narušení vzájemných vztahů, Vlasta se domnívá, že právě tyto stresové situace byly hlavním „spouštěčem“ zdravotních poruch nediagnostikované celiakie. Byl jí zjištěn velký pokles váhy o 12- 15 kg, ale podle jejího hodnocení nebyla pracovní zátěž konkrétním důvodem.

Obvodní lékařka navrhla běžné laboratorní vyšetření, s výsledkem nízkého železa, vápníku a fosforu v krvi. Při detailnějším vyšetření internistou bylo třikrát potvrzeno zhoršení jaterních testů.   Kolonoskopie (vyšetření tlustého střeva) nezjistila žádné patologické změny. Další odborná vyšetření břišní (CT, RTG) také neuzavřely diagnosticky ani terapeuticky (léčebně) nedobrý zdravotní stav.

Doporučení na gastroenterologické vyšetření (tj. žaludek a tenké střevo) bylo správným krokem v diferenciální diagnostice opakujících se zdravotních potíží.

Enterobiopsie prokázala výrazné poškození sliznice tenkého střeva, celiakie byla potvrzena. Celé období diagnostického šetření trvalo dva roky. Bylo provedeno mnoho odborných vyšetření, ale celiakie mezi nimi nebyla. Mohla chybět podrobnější anamnéza o mnohaletých zdravotních problémech, záleží také na vlastní představě o důležitosti určitého sdělení. Při celkovém interním vyšetření byla také zjištěna osteoporóza a snížená funkce štítné žlázy.

Vlasta začala konzumovat výhradně bezlepkovou stravu a užívala léky na štítnou žlázu a na osteoporózu. Její zdravotní stav se zlepšil již do dvou měsíců. Dále neměla žádné zdravotní potíže a pravidelné krevní sérologické testy vycházely bezchybně. Až po téměř deseti letech se objevily zvýšené hladiny sledovaných protilátek, správněji autoprotilátek proti enzymu – transglutamináze, ale Vlasta se cítila stále dobře! Enterobiopsie však znova potvrdila poškození sliznice tenkého střeva.

Celiakie se tedy aktivovala nevědomým porušováním bezlepkové diety a krevní testy toto chybování odhalily! Zdroj lepku byl v kupovaném pečivu, i když bylo prodáváno jako bezlepkové. Vlasta zvýšila pozornost a pečlivost při výběru bezlepkových surovin a potravin, má také profesionální zkušenosti kuchařky. Nechtěné chybování se již neopakovalo.

Ještě jedno vážné zdravotní postižení stihlo Vlastu, bez jakékoliv souvislosti s celiakií. Po skoro deseti letech dobrého zdravotního stavu s bezlepkovou dietou byl diagnostikován nádor prsu. Chirurgickým zákrokem byl nádor odstraněn, následující léčba s pravidelnými kontrolami její zdravotní stav dobře zabezpečuje.

Vlasta dodržuje přísnou bezlepkovou dietu a dochází podle doporučení na sérologické krevní kontrolní testy. Udržuje si dobrý výživový stav, také její imunitní systém je stabilizovaný. To vše zajišťuje prožívání plného a spokojeného života, stále se zájmem o nové poznatky a informace o celiakii, o potravinách a surovinách bez lepku, ve prospěch zdraví.

Co dodat k této anamnéze a proč ji šíříme mezi členy SC ČR?

Vlasta si připomíná mnoho let svého života, kdy jí trápily různé zdravotní potíže, stresové situace nastaly později v práci. Psychické zátěže a vleklé stresy se považují podle odborného sledování a hodnocení za silné podněty k závažným poruchám zažívacího systému.

Nevím, zda při diferenciální diagnostice možné celiakie se o jejich vlivu uvažuje. Bohužel, často až zpětně, kdy už může být organizmus skrytou celiakií poškozen ztrátami různých živin, bílkovin, vitamínů, minerálů a dalších nezbytných látek pro vývoj, výživu a funkčnost celého organizmu.

Každé zkrácení mnoholetého období skryté celiakie je významné. Dojde k dřívějšímu návratu zdraví, samozřejmě při správné bezlepkové výživě celoživotně, s pravidelnými sérologickými krevními testy podle odborného doporučení.

Článek vznikl ve spolupráci s MUDr. Ludmilou Chýleovou