SDRUŽENÍ CELIAKŮ ČR

Šťastný život bez lepku

I bez lepku můžete prožít Šťastný a plnohodnotný život.

Rádi vám v tom pomůžeme.

O nás

JSME VAŠÍM PRŮVODCEM

Sdružení celiaků ČR, z. s. (SCČR) hájí zájmy lidí s diagnózou celiakie, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat bezlepkovou dietu. Jsme největší a nejdéle působící pacientskou organizací celiaků v České republice.

Z pověření Asociace evropských organizací celiaků spravujeme pro Českou republiku logo přeškrtnutého klasu.

Kancelář: Vyšehradská 320/49, Praha 2 – areál Emauzského kláštera

Sídlo: Sdružení celiaků ČR, Ke Karlovu 455/2, 120 00 Praha 2

Poštovní adresa: Sdružení celiaků ČR, P. O. Box 20, 252 63 Roztoky

Telefon: +420 602 273 173

Email: info@celiac.cz

 

Co to je celiakie?

„Celiakie je abnormální imunitní odpověď na lepek obsahující bílkoviny – prolaminy, která vede k poškození sliznice tenkého střeva. Poškození sliznice vede k obtížím se vstřebáváním živit. Může se vyskytnout v kterémkoliv věku od prvního kontaktu s lepkem …“
z Rukověti celiaka (vydává Sdružení celiaků ČR)

Pochopit, co je to celiakie a jak nás ovlivňuje, není jednoduché. My vám v tom pomůžeme.

Odborné články

NovInky

Aktuality a odborné články

 

SPONZORSKÝ DAR

Podpořte naši činnost

Naši činnost můžete podpořit také sponzorským darem jakékoliv částky. Tyto finanční dary využíváme především k fungování organizace. Naše činnost je závislá na různých grantech a tento příjem je tedy nejistý. Potvrzení pro daňové účely vám rádi vystavíme.  Přivítáme i jiné formy podpory, které usnadní naši činnost.

– Výbor Sdružení

Sdružení celiaků ČR, z.s.

Přidejte se k nám

Našim členům poskytujeme řadu služeb. Spolupracujeme s předními lékaři, zejména gastroenterology a dalšími odborníky, nejen z řad lékařů. Jsme v kontaktu se zahraničními sdruženími, od kterých získáváme informace a inspiraci pro další aktivity. Spolupracujeme s úřady v České republice. To vše s cílem zajistit našim členům a jejich blízkým s diagnózou celiakie kompletní služby, které jim pomohou prožít šťastný život.
Více o výhodách členů Sdružení celiaků ČR » zde.
Přihláška do Sdružení celiaků ČR » zde.

Národní doporučení pro měření lepku v potravinách
Poradna pro celiaky

Poradnu pro dětské i dospělé celiaky provozujeme již od roku 2006 na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN v Praze 2, Ke Karlovu 2 (2. patro, budova E3a, gastroenterologická ambulance).

Odborné informace

Našim členům rozesíláme čtvrtletně Zpravodaj, ve kterém informujeme o novinkách, poskytujeme rady, recepty a další informace, které usnadňují život s bezlepkovou dietou. Pravidelně vydáváme Rukověť celiaka, podrobnou příručku o bezlepkové dietě.

Konference, přednášky, networking

Pravidelně pořádáme celostátní setkání celiaků, na kterém můžete navštívit odborné lékařské přednášky a prezentace výrobců potravin vhodných pro bezlepkovou dietu. Oblíbenou součástí konference jsou také ochutnávky. 

 

Kurzy bezlepkového pečení

Pravidelně pořádáme kurzy bezlepkového vaření a pečení. Kurzy vám také pomohou si lépe osvojit zásady bezlepkového vaření. 

Prodej bezlepkových potravin

Ve spojení s výrobci zajišťujeme členům výhodné objednávky bezlepkových potravin, které vám připravíme do tašek. Dále provozujeme na adrese kanceláře obchůdek s bezlepkovými potravinami.

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY

Ochranná známka „symbol přeškrtnutého klasu“

V rámci systému jednotného evropského licencování symbolu přeškrtnutého klasu, tzv. European Licensing System (ELS) je SCČR oprávněná k přezkoumání bezlepkových produktů a k sublicencování ochranné známky českým výrobkům.  Symbol přeškrtnutého klasu  je registrován jako ochranná známka Evropské unie. Symbol přeškrtnutého klasu je pro spotřebitele s diagnózou celiakie a s nutností dodržovat celoživotní bezlepkovou dietu zárukou kvality a zdravotní nezávadnosti. Výrobci jej mohou užít jen za podmínky splnění přísných výrobních parametrů. 

PARTNEŘI A VÝROBCI CERTIFIKOVANÝCH BEZLEPKOVÝCH PRODUKTŮ

Kontakt

KANCELÁŘ
Vyšehradská 320/49, Praha 2 – areál Emauzského kláštera

POŠTOVNÍ ADRESA
Sdružení celiaků ČR, P.O.Box 20, 252 63 Roztoky

 

Pro více informací volejte

+420 602 273 173

PRO VÍCE INFORMACÍ PIŠTE

info@celiac.cz

Poradna pro celiaky

KONTAKT
+420 224 967 776-8 nebo 602 273 173poradna@celiac.cz

OTEVŘENO
PO a UT od 14.00 do 18.00
Rezervujte si čas na výše uvedených kontaktech.

ADRESA
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN, Ke Karlovu 2, Praha 2 (2. patro, budova E3a, gastroenterologická ambulance)

 

Obchůdek s bezlepkovými produkty

KONTAKT
+420 602 273 173info@celiac.cz

OTEVŘENO
UT a ČT od 10:00 do 12.00 a od 12:30 do 15:00. Dále dle domluvy.