Tisková zpráva: XXI. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SDRUŽENÍ CELIAKŮ ČR

Napsal/a celiacicz

8 září, 2021

XXI. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SDRUŽENÍ CELIAKŮ ČR

TISKOVÁ ZPRÁVA
4. září 2021 velmi úspěšně proběhlo v překrásných prostorách Emauzského kláštera v Praze 2, Vyšehradská 320/49 XXI. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR, na kterém se 1621 účastníků mohlo seznámit s tradičními produkty i s novinkami na bezlepkovém trhu, které byly nabízeny formou ochutnávek a prodeje za zvýhodněné ceny. Své výrobky představily téměř tři desítky výrobců či dovozců bezlepkových potravin.

Současně probíhal také odborný program setkání, zaměřený na celiakii a ostatní choroby spojené s nesnášenlivostí lepku, dále na nové trendy v monitorování nemocných a na harmonizaci našeho organizmu se střevními mikroby. Bohatá diskuze svědčila o vhodně zvolených tématech přednášek. Podle reakcí posluchačů i přednášejících lékařů byly dotazy i odpovědi vzájemně obohacující. Byl zde také představen evropský projekt s názvem CD Skills.

Návštěvníci si mohli prohlédnout vnitřní prostory kláštera, obdrželi konferenční tašky a mohli si mimo jiné pochutnat např. také na skvělé bezlepkové bramborové polévce s hlívou ústřičnou.

O mimořádném významu akce svědčilo i to, že hlavními partnery se staly hned tři významní výrobci bezlepkových potravin – Nominal Obchodní CZ, s. r. o., Jizerské pekárny spol. s r. o. a italský Dr. Schär AG/SPA.

Akce se uskutečnila za finanční podpory hl. m. Prahy a podpořila ji také VZP.

Pořadatel:
Sdružení celiaků ČR, z. s.
www.celiaci.cz
kontakt: e-mail: info@celiac.cz, tel. 602 273 173