Valná hromada SCČR 2023

Napsal/a celiacicz

23 května, 2023

Vážení členové SCČR, zveme Vás na valnou hromadu členů Sdružení celiaků ČR, z. s., která proběhne po skončení odborné části setkání dne 24. června 2023 v refektáři kláštera, tedy zhruba od 15 hodin.

V případě, že v tuto dobu nebude přítomný dostatečný počet členů, bude se dle Stanov po 30 minutách od zahájení VH konat náhradní valná hromada s nezměněným programem.

PROGRAM VALNÉ HROMADY

  1. Zpráva o činnosti Sdružení od minulé valné hromady
  2. Roční závěrka hospodaření za rok 2022
  3. Revizní zpráva za rok 2022
  4. Volba výboru a revizní komise na další funkční období
  5. Plán činnosti na rok 2023
  6. Rozpočet na rok 2023
  7. Různé

Upozorňujeme, že podle článku XIII., odst. 6 našich Stanov musí být veškeré návrhy na doplnění programu valné hromady písemně doručeny na adresu Sdružení celiaků ČR nejpozději pět (pracovních) dní před konáním valné hromady.

Pokud se valné hromady nemůžete osobně zúčastnit, využijte možnosti nechat se zastupovat plnou mocí.

Těšíme se na setkání s Vámi.                                                                        

Výbor SCČR