35. výroční konference AOECS

Napsal/a celiacicz

2 ledna, 2024

V roce 1988 se v Barceloně sešly národní asociace celiaků ze Španělska, Spojeného království, Itálie a Francie a založily Asociaci evropských organizací celiaků (Association of European Coeliac Societies – AOECS). Od té doby se AOECS značně rozrostlo co do velikosti i vlivu a nyní je uznávaným hráčem na mezinárodním poli celiakie. A Sdružení celiaků ČR je samozřejmě u toho.

Ve dnech 2. až 5. listopadu 2023 se řecká metropole Atény stala hlavním městem celiaků. Právě tam se totiž sjeli zástupci organizací hájících zájmy celiaků, aby se zúčastnili 35. výroční konference AOECS. Je skvělé, že názvu navzdory, tato organizace sdružuje nejen evropské zástupce, ale i představitele z partnerských organizací z Jordánska a USA. A další mimoevropské organizace mají o spolupráci zájem.

Sdružení celiaků ČR v Aténách zastupovaly jeho předsedkyně Ing. Blanka Rubínová a členka JUDr. Kateřina Floriánová. Za sekci mladých celiaků (Coeliac Youth of Europe) to byl Samuel Rubín.

Hlavní program konference byl tradičně rozdělen do dvou pracovních dní. První den se nesl v duchu odborných přednášek a mimo jiné byla prezentována nová kniha profesora Gino Roberto Corazza: „Pediatric and adult celiac disease. A clinically oriented perspective”, proběhly diskuse o možných nových způsobech léčby celiakie, o bezlepkových pivech, o tom jak zajistit, aby biologicky rozložitelné výrobky byly bezpečné pro celiaky, protože studie z různých NKS ukazují riziko křížové kontaminace z potravinových obalů na bezlepkové potraviny a také o tom, jak to vypadá s budoucností spolků celiaků, o tom, jak si udržet členy, jak je motivovat k aktivnímu členství.

 Druhý konferenční den už byl vyhrazený pouze delegátům jednotlivých členských organizací AOECS. První část projednávané agendy se týkala samotné činnosti AOECS. Byla přednesena zpráva o hospodaření AOECS 14 v minulém roce, schválen návrh rozpočtu na příští rok a představeny projekty, které se mají realizovat v nadcházejícím roce.

Na dálku se s námi spojil Bob Anderson z Nového Zélandu, který zastupoval The International Society for the Study of Celiac Disease (ISSCD), Home – ISSCD (isscd-global.org), neziskovou organizaci sdružující odborníky zabývající se celiakií a onemocněními spočívajícími nesnášenlivostí lepku. AOECS zahajuje s touto organizací spolupráci, od které si slibuje zejména rychlou výměnu informací a navazování dalších kontaktů.

Představili se také zástupci zemí, které usilují o členství v AOECS, konkrétně zástupci Izraele (Celiac Rights Organization) a Gruzie (GNCA Healthy Life). Valná hromada AOECS pak schválila jejich přidružené členství.

Také proběhla volba dvou členů výboru AOECS. Svůj mandát obhájil Floris van Overveld z Nizozemí a nově byl do výboru zvolen pan Linus Engqvist Richert ze Švédska.

Naprosto zásadní součástí celého setkání je networking. Konference je nejlepší příležitostí ke sdílení informací, zkušeností, problémů, které řeší jednotlivé organizace. K radosti všem zúčastněných byl letos těmto neformálním setkání věnován větší časový prostor. A večerní společenské akce? Prostě úžasné, ve velkolepém řeckém stylu, se spoustou místních dobrot, s muzikou, s úsměvem, který je Řekům tolik vlastní.

Hostitelé navíc zorganizovali návštěvu věhlasné Akropolis a Muzea Akropolis a dali nám tak nahlédnout do úžasné historie mimořádně vyspělé kultury antického Řecka a Atén, které jsou kolébkou demokracie. A v duchu demokratických myšlenek a respektu se nesla celá konference. Snad se tyto ideje přenesou do světa. Dnes by to bylo za potřebí víc než kdy jindy.

Příští setkání bude pořádat španělská asociace FACE: La Federación de Asociaciones de Celiacos de España (https://celiacos.org/). Adiós a Madrid!

Výroční konference OAECS 2

Zdroj: Kateřina Floriánová