Anamnéza patnáctileté Hanky – příběh o vědomém porušování bezlepkové diety, promyšleně a s přípravou

Napsal/a celiacicz

10 ledna, 2022

Hanka pochází z početné rodiny nestejného genetického původu. Narodila se jako pátá z šesti dětí. Pro vleklé sociální a ekonomické problémy v její rodině žije od začátků školní docházky, i se sourozenci, v ústavním zařízení pro sociálně znevýhodněné děti a mladistvé. S rodiči má kontakt, častěji se však vídá s babičkou.

Hanka vzpomíná na počátky zažívacích potíží, začaly až ve školním věku: časté průjmy, občas prudké a objemné zvracení. Začalo noční pomočování, které se stále objevuje při psychickém stresu, nebo depresi. Asi po 2 až 3 letech těchto trvajících problémů byly při obsáhlejším laboratorním vyšetření provedeny též krevní testy k vyloučení celiakie, ale enterobiopsie (vyšetření sliznice tenkého střeva) diagnózu celiakie definitivně potvrdila. Bezlepková dieta byla zahájena asi v deseti letech, kontrolní sledování krevními testy je prováděno jednou ročně.

Hanka občas nedodržuje přísně bezlepkovou dietu a přiznává i následky, průjmy.  V rámci stravovacího režimu má v zařízení připravené hotové jídlo bez lepku a pečlivě vybrané bezlepkové potraviny. Přesto občas dietu poruší i přes okamžité následky, průjmy.

Na letní prázdninový tábor byla předem dohodnuta a zajištěna bezlepková dieta. Ovšem ve věku Hanky je již volnější denní režim. Na tábor si nakoupila bezlepkové sušenky, ale dodatečně se zásobila jinak. Přivezla si promíchaně sušenky bezlepkové a běžné s lepkem, a pak si je brala ze svého baťůžku mimo svůj dietní režim, když byla v pokoji sama. Po několika prvních dnech táborového života začaly nevolnosti a zvyšující se bolesti břicha, nejvíce, snad náhodně, v oblasti slepého střeva.

Bylo nutné klinické vyšetření na chirurgii k vyloučení zánětu slepého střeva. Hanka byla hospitalizována tři dny, zánět slepého střeva se nepotvrdil. Provedli ji také vyšetření močového systému a nezjistily se žádné organické příčiny pomočování.

V době její nepřítomnosti byly při úklidu spolubydlícími nalezeny lepkové, dobře schované sušenky. Po návratu z nemocnice chtěla Hanka hned odjet z tábora. Cítila se mezi svými vrstevníky velmi špatně, dívky se v tomto věku příliš nešetří.

Přestěhování do jiného pavilonu a pokoje i poklidné řešení problému přineslo výsledky. Zdravotník Hance vysvětlil následky nedodržování diety a upravilo se i noční pomočování. I přes určitý sklon k izolaci se Hanka častěji a v pohodě zapojovala do táborového programu. Je nutné ještě připomenout, že na táboře byla s bezlepkovou dietou jediná. Hanka se velmi zlepšila v osobní odpovědnosti při dodržování bezlepkové výživy. Kromě trvalého zajištění diety jako dříve má nyní významnou podporu v dospělé celiačce – vychovatelce. To je pro ni velmi důležité právě v období dospívání, zvlášť v životních situacích, které nejsou běžné, jako právě celoživotní bezlepková dieta.

Text připravila: MUDr. Ludmila Chýleová
Zdroj: Cesty za diagnózou celiakie, publikace Šťastný život bez lepku

Fotografie: pixabay.com