Zuzana a Markéta, matka s dcerou

Napsal/a celiacicz

8 ledna, 2022

Zuzana trpěla v  dětství bolestmi břicha, zvýšenou kazivostí zubů, opakovanými afty. V  období dospívání měla časté průjmy. Ve 25 letech byla operována pro zánět slepého střeva. Další zdravotní potíže neuvádí, jen dlouhodobé svědění loktů.

Celiakie byla diagnostikována až na základě diagnózy u dcery. Enterobiopsie diagnózu celiakie potvrdila. Bezlepkovou stravu dodržuje a nemá žádné zdravotní problémy, ani svědění loktů! Syn paní Zuzany má od 13 let diagnostikovanou cukrovku /diabetes 1 typu/, je již 15 let přiměřeně léčen, daří se mu dobře. Dcera Markéta má diagnostikovanou celiakii před devíti lety.

Markéta je vysokoškolskou studentkou, dosáhla titulu bakalář v oboru kynologie. V předškolním věku neměla problémy zdravotního rázu. Byla hubená, vysoká. Jedla hodně, někdy si přidala i druhou večeři. Asi  kolem sedmého roku se objevily časté bolesti břicha. Byla hospitalizována na dětské klinice, ale původ potíží zjištěn nebyl a bolesti se dále objevovaly. Potvrdila se pouze anémie, léčba však byla bez efektu. Ve 13 letech, na začátku 8. třídy, Markéta přešla do jiné ZŠ s předpokladem kvalitnější výuky a tak s jistějším přijetím na gymnázium. Bylo to její racionální uvažování a nemohla předvídat, s čím se v nové škole setká a v jaké atmosféře zde bude žít. Zaskočila jí zcela neočekávaně šikana. Šlo o trvalé napadání v oblasti psychické, veřejné zesměšňování, a to jen pro její odlišné životní zásady a postoje. Parta spolužáků nejen z její třídy „nepromíjela“ Markétě určité charakterové vlastnosti se základem slušného, ale také cílevědomého chování, kterým se odlišovala již v dětství. Nepřipojila se k životnímu stylu, kdy se pořádají  různé „párty“, případně s kouřením a s konzumací alkoholu.

Bohužel, šikana nejrůznějších podob a projevů se v naší společnosti vyskytuje stále často a může se objevit v nejrůznějších společenských vrstvách i věkových kategoriích. Způsobuje psychický stres, podněcuje fyzické potíže se zdravotními následky, až poruchami imunitního systému.

Bezvýchodnou situaci ve škole prožívala Markéta těžce a sama. Marně se snažila řešit celý problém jak se školou, tak s rodinou. Bylo však rozhodnuto, že do této školy bude docházet dál, tedy celé dva školní roky, a situace se jistě uklidní. Rozhodnutí musela přijmout, ovšem záhy nastaly zdravotní komplikace, které ještě více narušovaly Markétě život psychicky i fyzicky. Do školy docházela, ale nerada. Objevily se ranní průjmy a také opakované záněty dýchacích cest. Bylo podzimní období a při narušené imunitě se častěji objevují různá onemocnění, opakovaně i provlekle.

První odborné vyšetření se směrovalo na alergologii. Zde byly současně provedeny i krevní testy na celiakii, a to s pozitivním nálezem! Gastroenterologické vyšetření a enterobiopsie byly dohodnuty a provedeny až v létě příštího roku! Celiakie byla potvrzena, zahájila se přísná bezlepková dieta.

V 19 letech podstoupila operaci slepého střeva pro akutní bolesti břicha. Nález nebyl přesvědčivý a Markéta se z počátku domnívala, že mohlo jít o nějakou dietní chybu, která zapříčinila akutní potíže. Zažívací problémy trvaly. Podle příznaků a volbě její stravy dále uvažovala, zda nejde o poruchu trávení při konzumaci potravin s laktózou, tedy pro nedostatek enzymu laktáza. Odborné vyšetření toto její podezření potvrdilo. Markéta tedy podstoupila enterobiopsii ještě podruhé, s diagnózou alaktázie, a opakovaně byla potvrzena i celiakie.

Markéta dodržuje pečlivě bezlepkovou stravu a  veškerá dietní doporučení, celkově zdravý životní styl. Hned na počátku bezlepkové diety přibrala za jeden a  půl roku 9 kg, ale stále zápasí s astenií, hubeností. Nechtěné porušení diety (jako náhodná příměs ve stravě) se vždy projeví poklesem váhy. Užívá pravidelně kalcium a vitamin D pro osteopenii, laicky „řidší kosti“, před rokem měla kontrolní osteogram. Užívá též železo pro anemii. Ve stravování respektuje i  svoji poruchu (alaktázie) při konzumaci potravin s  vysokým obsahem laktózy. Markéta by vítala možnosti pravidelné konzumace Nutridrinků, což může finančně podporovat pojišťovna, pokud je tento požadavek schválen posudkovým lékařem. Dlouhodobé deficity různých látek opravdu potřebují všestrannou podporu. Markéta zahájila magisterské studium.

Text připravila: MUDr. Ludmila Chýleová
Zdroj: Cesty za diagnózou celiakie, publikace Šťastný život bez lepku

Fotografie: pexels.com