Náhodné zjištění celiakie, Adam, 15 let

Napsal/a celiacicz

5 ledna, 2022

Babička Adama ze strany matky má cukrovku. U bratra matky byla diagnostikována celiakie až v dospělosti, kolem 45. roku. Začal trpět vleklými střevními potížemi, anemii měl zjištěnou již mnoho let. Matka Adama a mladší bratr jsou zdraví. 

Adam byl v 10 letech vyšetřen na alergologii pro pylovou alergii. Současně byly odebrány, necíleně a vlastně „navíc“ i krevní testy na celiakii, a to nejen Adamovi, ale i matce a mladšímu bratrovi. Objednání různých krevních testů celkem nově pojišťovna povolovala. Matka i bratr dopadli dobře, jen u Adama byl test na celiakii pozitivní a následná enterobiopsie diagnózu potvrdila. Adam neměl žádné střevní ani další potíže, které by na možnost celiakie upozorňovaly. Byl drobnější, temperamentní až vznětlivý. Sportoval, byl velmi aktivní už před nástupem do školy. Od začátku se věnoval individuálnímu sportování a brzy vynikal. Poslední roky se pohybuje na vrcholové úrovni a nyní se připravuje na závody zřejmě nejvyšší úrovně. Dosáhl už i medailového umístění v rámci Evropy.

Od potvrzení celiakie se Adam podřídil přísnému dodržování bezlepkové stravy, i když nerad. Ví, jak důležitá je příprava a dodržování této diety, zvláště při vysokém nasazení sil na nejlepší sportovní výkony. V dospělosti bude matce vděčen za její obětavou péči, i když jemu se nyní zdá někdy až příliš pečlivá.

Adam byl vyšetřen jako první v rodině, jeho strýc byl diagnostikován až později. Laboratorní krevní vyšetření může být vyžádáno lékařem nejrůznější odbornosti (třeba i stomatologie, psychiatrie, neurologie, alergologie a další). To obsahuje Metodický pokyn pro cílený screening celiakie vydaný Ministerstvem zdravotnictví ČR už od roku 2011. Ale následky skrytého poškozování organizmu nelze mnohdy plně došetřit. Náhodné a jistě neočekávané odhalení celiakie ještě v dětském věku zamezilo u Adama pozdějším zdravotním komplikacím a podmínilo cestu k plnohodnotnému životu.

Od první anamnézy tehdy patnáctiletého Adama již uplynuly 3 roky. Matka Adama dodává:

„Nákupy bezlepkových potravin v Praze se nám daří bez problémů. Obecně nám vadí velmi vysoká cena a malá trvanlivost, malá informovanost některých prodejců. V některých pekárnách mají bezlepkové pečivo hned vedle lepkového, neznají termín kontaminace.“

„Adamovi bude na konci března 18 let. Studuje na osmiletém gymnáziu a  přemýšlí, že by studoval na vysoké škole. Bezlepkovou dietu zvládá v  pohodě, samostatně si připravuje např. těstoviny, bábovku, vafle, řízky. Snažíme se doma vařit a péct, ale i jezdit na výlety a na dovolenou. Nejlepší zkušenosti máme s Itálií, kde není problém sehnat bezlepkové těstoviny vařené zvlášť i na sjezdovkách. Obvykle jsou velmi dobře obeznámeni s pravidly oddělené přípravy.“

Text připravila: MUDr. Ludmila Chýleová
Zdroj: Cesty za diagnózou celiakie, publikace Šťastný život bez lepku

Fogografie: unsplash.com