Asociace evropských společností pro celiakii (AOECS) zakládá Alianci pro bezlepkovou dietu

Napsal/a celiacicz

1 července, 2022

TISKOVÁ ZPRÁVA AOECS – 1. července 2022

AOECS transformuje svůj systém bezpečnosti bezlepkových potravin pod novým názvem Gluten Free Alliance. Nová koncepce vychází z dědictví 40 let starého symbolu zkříženého zrna, který se používá k identifikaci bezpečných bezlepkových balených potravin. Zavedení zahrnuje jak novou značku, tak aktualizaci standardu bezpečnosti potravin, který je vyžadován, aby výrobci mohli na svých obalech používat ochrannou známku AOECS Logo přeškrtnutého klasu.

Co je to Aliance pro bezlepkovou dietu?

Název Gluten Free Alliance vyjadřuje společné úsilí národních organizací pacientů s celiakií (které tvoří asi 40 členů AOECS) a potravinářského průmyslu o to, aby se bezpečné bezlepkové potraviny dostaly k těm, kteří je potřebují. Pro lidi s celiakií je vyhýbání se lepku jedinou uznávanou léčbou tohoto celoživotního onemocnění a je nezbytné pro jejich dobré zdraví.

„Konečným cílem AOECS je dostat bezpečné bezlepkové potraviny na každý stůl. Víme, že spotřebitelé s 80 % větší pravděpodobností důvěřují bezpečnosti výrobku, pokud je na něm uvedena jedna z našich ochranných známek Logo přeškrtnutého klasu. Chceme být mostem mezi spotřebiteli požadujícími bezlepkové potraviny a potravinářským průmyslem,“ vysvětluje Veronica Rubio, generální tajemnice AOECS.

Proč je nová koncepce vydávána?

Nová značka Gluten Free Alliance pomůže zlepšit sílu a konzistenci používání ochranné známky Logo přeškrtnutého klasu Trademark po celém světě. Zvýší povědomí spotřebitelů a potravinářských podniků a usnadní nadnárodním společnostem zapojení do systémů bezpečnosti potravin AOECS bez ohledu na to, kde působí.

Posílení více než 40 let staré ochranné známky pro bezlepkové balené potraviny.

Jednou z nejviditelnějších úprav nového systému značky Gluten Free Alliance je zlepšení designu verze ochranné známky Logo přeškrtnutého klasu na obalu. Spotřebitelé tak snáze pochopí účel a původ ochranné známky. V současné době je více než 23 tisíc výrobků označených ochrannou známkou Logo přeškrtnutého klasu.

Nový design bude možné používat od srpna. Stávající držitelé licencí budou moci na nový design přejít po dobu 3 let.

Nová značka, nový standard pro bezlepkové potraviny

Zahájení činnosti organizace Gluten Free Alliance zahrnuje aktualizaci standardu AOECS pro bezlepkové potraviny. Jedná se o návod, jak splnit technickou normu potřebnou k získání licence, aby výrobci mohli na obaly výrobků používat ochrannou známku Logo přeškrtnutého klasu.

Tato norma nahradí stávající verzi během postupného šestiměsíčního období. Nová norma AOECS pro bezlepkové potraviny se stane závaznou od 1. ledna 2023.

Revidovaná verze normy AOECS je k dispozici na našich webových stránkách www.aoecs.org.

Související odkazy
– Více informací o organizaci Gluten Free Alliance naleznete zde https://www.aoecs.org/working-with-food/gluten-free-alliance/
– Další místní informace získáte u Sdružení celiaků ve vaší zemi zde: https://www.celiaci.cz/