Celiakie a výživa v těhotenství

Napsal/a celiacicz

9 března, 2021


Další ze studií potvrdila, že příjem vyššího obsahu vlákniny během těhotenství snižuje riziko celiakie u dětí. Jak zjistili odborníci v norské studii, která zahrnovala přes 88 000 dětí narozených mezi lety 1999 až 2009, zvýšený příjem vlákniny během těhotenství o pouhých 10 g denně je spojen s osmiprocentním snížením rizika vzniku celiakie u dětí.

U žen, které konzumovaly více než 45 g vlákniny denně, bylo riziko o celých 34 procent nižší ve srovnání s ženami konzumujícími méně než 19 g vlákniny denně. S nižším rizikem byl spojen příjem vlákniny z ovoce a zeleniny spíše než z cereálií/obilovin.

„V současné době existují velmi omezené údaje o vztahu mezi příjmem mateřské vlákniny nebo lepku během těhotenství a rizikem celiakie u dětí. Vzhledem k tomu, že se jedná o první studii o příjmu vlákniny v těhotenství, nemůžeme zatím doporučit žádná specifická dietní opatření, aby se předešlo celiakii, problematiku je třeba nadále zkoumat. V současné době posuzujeme, zda příjem mateřské vlákniny může ovlivnit střevní mikroflóru dětí. To je jeden z možných způsobů, jak lze dosavadní zjištění vysvětlit,“ uvedl dr. Ketil Størdal, vedoucí studie.

Celiakie je častým a celoživotním autoimunitním onemocněním způsobeným abnormální reakcí na gluten – protein nalezený v pšenici, ječmeni a žitu. Postihuje jedno ze 100 dětí většinou z evropských zemí. Jedinou léčbou celiakie je přísné dodržování bezlepkové diety, díky čemuž lze dosáhnout remise symptomů.

Jak lékaři upozorňují, včasná diagnostika celiakie u dětí je velmi důležitá. Diagnostikované případy celiakie přesto představují jen malý zlomek celkového počtu lidí postižených tímto onemocněním. Většina dětí – v Evropě až 80 procent – zůstává nediagnostikována. Včasná diagnostika celiakie je nezbytná pro zajištění optimálního růstu, vývoje a zvládání symptomů. Nedojde-li k včasné diagnostice,
hrozí mnoho závažných zdravotních komplikací, včetně zhoršeného přibývání na váze, růstových problémů, opožděné puberty, anémie z nedostatku železa, chronické únavy a osteoporózy.

„Včasnou detekcí dětí můžeme dosáhnout dřívějšího stanovení diagnózy, včasnou léčbou snížit riziko budoucích souvisejících zdravotních komplikací a dát dětem příležitost prospívat. Větší povědomí veřejnosti a zavedení národních detekčních programů pro včasnou identifikaci dětské celiakie jsou dva kroky k dosažení dřívějších diagnóz,“ připomněla Tunde Koltaiová, předsedkyně Asociace evropských společností pro celiakii (AOECS).

Zdroj: Medical Tribune 13/2019