Kongresu Asociace evropských organizací celiaků se zúčastnilo také Sdružení celiaků ČR

Napsal/a celiacicz

14 února, 2022

Kongres AOECS (Association of European Coeliac Societies – Asociace evropských organizací celiaků) se uskutečnil v listopadu minulého roku a opět v online podobě. Za Sdružení celiaků ČR, které je členem AOECS,  se účastnila jeho předsedkyně, Ing. Blanka Rubínová a členka, JUDr. Kateřina Floriánová.

Na programu byla tradiční témata, tj. zejména hospodaření v minulém roce a rozpočet na příští rok, činnost jednotlivých pracovních skupin, personální otázky (opět se hledá nový generální tajemník a koordinátor licencí). Významný prostor byl věnován strategickému plánu na roky 2022 až 2025, ve kterém jsou zdůrazněny zejména tyto cíle pro budoucí roky:

  • Prosazování hodnot AOECS (aktivní účast na debatách ve veřejném prostoru a v institucích; zveřejňování stanovisek na příslušných fórech; masivní kampaně v médiích, včetně sociálních sítí), a to jak na politické, tak na společenské úrovni, a rovněž mezi spotřebitelskými i pacientskými organizacemi angažovanými v oblasti potravinářského průmyslu.
  • Zacílení zejména na nezbytnost včasné rané diagnostiky a vysokou úroveň následné lékařské péče, na nutnost jednotné evropské úpravy dodatku „může obsahovat stopy…“, na dostupnost bezlepkových produktů všem, na udržitelnost (eliminace užití plastů, organické pesticidy obsahující lepek).
  • Zviditelnění se – AOECS a členské organizace by měly být prvním kontaktním místem pro získání základních informací ohledně celiakie a bezlepkové diety, ale i novinek v oblasti výzkumu (to předpokládá účast na konferencích, veletrzích, pravidelný monitoring výzkumu a trhu, řádná komunikace směrem k odborné i široké veřejnosti, marketing). Za účelem lepší komunikace vzniká nový brand „Gluten Free Alliance“, specificky zaměřený zejména na soukromý sektor.
  • Důvěryhodný certifikační standard – v roce 2022 bude představen přepracovaný Standard AOECS, který je pilířem ELS (Evropského licenčního systému). 

Na agendě dále byly změny v základních dokumentech AOECS, tj. ve Stanovách a Chartě, debatovalo se i o dalším rozšiřování AOECS a do Výboru AOECS byla opětovně zvolena paní Tunde Koltai.  

Jako již tradičně, názorů, připomínek, iniciativ bylo mezi účastníky konference více než vyměřeného času. Nicméně, je tu příslib dalších setkání (pokud covidová doba přinesla alespoň něco pozitivního, tak zkušenost, že komunikační platformy jsou dostupným a poměrně efektivním nástrojem pro konání konferencí a debat všeho druhu). Přesto jsme se loučili s vírou, že do třetice to vyjde a my se konečně za rok sejdeme v Lisabonu. A že budeme moci diskutovat (i neformálně), sdílet úspěchy i starosti našich sdružení, našich členů a vzájemně se inspirovat k další práci pro vás všechny. A že (snad zaslouženě) zažijeme Portugalsko na vlastní kůži. Držte nám palce! 

JUDr. Kateřina Floriánová