Mikrobiom a prostředí

Napsal/a celiacicz

6 prosince, 2022

Zveme Vás na celodenní seminář v rámci projektu Strategie AV21 – Potraviny pro budoucnost a České mikrobiomové společnosti ČLS JEP s tématem MIKROBIOM A PROSTŘEDÍ – Co nás obklopuje, to nás formuje.

Seminář se uskuteční 12. prosince v prostorách Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206. Účast na semináři je pro zájemce bezplatná.

Více o programu v přiložené pozvánce.

Vzhledem k omezenému počtu míst v sále doporučujeme registraci: RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D. zakostelska@biomed.cas.cz.