Pět doporučení, jak správně pečovat o naši mikrobiotu nejen v době pandemie Covid-19

Napsal/a celiacicz

26 listopadu, 2021

Pět doporučení, jak správně pečovat o naši mikrobiotu nejen v době pandemie Covid-19:

  1. COOL&CALM Zachovejme si chladnou a čistou hlavu a především pozitivní myšlení, ke kterému inspirujme i své blízké. Nejen v době pandemie je nutné si zachovávat harmonicitu osy mikrobiota – střevo – mozek a zabránit nepříznivému vlivu stresu na naši mikrobiotu.

  2. OPTIMAL Optimalizujme složení a funkci naší mikrobioty. Zaměřme pozornost na naši stravu jako na hlavní nástroj ovlivnění mikrobioty – konzumujme pestrou stravu s dostatečným obsahem vlákniny a vitamínů, vyhýbejme se průmyslově zpracované stravě, využívejme naopak suroviny, z nichž si pokrmy šetrnými postupy připravíme. Nepřekrmujme naši střevní mikrobiotu. Nebojme se příznivě ovlivnit mikrobiotu konzumací jogurtů, kefírů a dalších potravin s obsahem živých bakterií event. užívat kvalitní probiotika a synbiotika.
    Mikrobiota je esenciální pro náš lidský organizmus, má obrovský podíl na udržování integrity organizmu, na obranných mechanismech a na správné funkci imunitního systému. Existují vědecké důkazy o tom, že optimálně fungující střevní mikrobiota hraje významnou roli v prevenci a průběhu virových infekcí dýchacího traktu. Zejména v období pandemie a všeobecné paniky je obzvláště důležité věnovat adekvátní pozornost naší mikrobiotě a maximálně ji podpořit.

  3. VIVID Sportujme, choďme na procházky v přírodě. V případě „home office“ nebo izolace v bytě vkládejme do denního programu četné přestávky s cvičením a přestávky s konzumací jogurtů, kefírů, ale i ovoce, zeleniny a dalších zdrojů vlákniny. Klíčový je pro naše zdraví adekvátní spánek a respektování cirkadiánního rytmu nás a naší mikrobioty. Pohyb příznivě ovlivňuje funkci střeva a naší mikrobioty. Mikrobiota ovlivňuje náš denní rytmus.
  1. INTERESTED Aktivně se zajímejme o naši mikrobiotu a v širším smyslu o naše životní prostředí. Zvažujme všechny možnosti, jak naše prostředí co nejpříznivěji ovlivnit. Omezme např. spotřebu vody při sprchování (budeme se tak zároveň chovat šetrněji k naší dermální mikrobiotě). Nezapomínejme kromě střevní mikrobioty i na mikrobiotu dalších lokalit našeho těla. Prostředí, ve kterém žijeme, výrazně ovlivňuje naši mikrobiotu.

  2. DONATED Vzájemně si předávejme zkušenosti o lidské mikrobiotě. Podporujme a vzdělávejme se v biotechnologiích a v konzumaci potravin s obsahem zdraví prospěšných bakterií. Buďme opatrní při výběru rozličných potravinových doplňků, ale také při užívání umělých sladidel. Radost z obohacení druhých, ale i nás samotných, harmonizuje osu mozek – střevo – mikrobiota.

Zdroj: MUDr. Jiří Vejmelka, Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP