Pojišťovny a příspěvky pro celiaky v roce 2021

Napsal/a celiacicz

29 ledna, 2021

Níže naleznete přehled nejdůležitějších pojišťoven a jejich příspěvků pro celiaky v roce 2021.

VZP – 111

Přispívá dětem a studentům do 26 let 6 000 Kč ročně. Nově je podmínkou každoroční doložení diagnózy, ale nemusí se již dokládat úhrada za platbu bezlepkových potravin nebo obědů. Více informací: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/bezlepkova-dieta.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – 209

O příspěvcích pro celiaky zatím nebylo rozhodnuto Více informací: www.zpskoda.cz.

ČPZP – 205

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí nemocných celiakií do 17 let včetně příspěvek na bezlepkovou dietu a příspěvek na nízkobílkovinovou dietu pro děti s dědičnými metabolickými poruchami až 1 500 Kč ročně. Z dokladu o úhradě musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu (prokazatelné označení na dokladu). Při prvním čerpání je nutno ověřit, že dítě má diagnózu celiakie – formulář Potvrzení lékaře (v případě, že pojištěnec již příspěvek na celiakii/DMP v minulosti čerpal, není nutno formulář předkládat). Podrobnější informace lze najít zde: https://cpzp.cz/preventivni-program/9

RBP – 213

Přispívá všem pojištěncům bez rozdílu věku až 1 000 Kč. Při první žádosti je třeba přinést  Tiskopis potvrzení celiakie. Seznam potravin a surovin, které je možné si nechat proplatit, lze najít na webových stránkách pojišťovny.  Po předložení účtenek  za nákup potravin je pojišťovna proplatí.

Pokud si zajistíte souhlas s převodem finančního příspěvku na celiaka, lze získat část nebo i celou částku od kteréhokoliv pojištěnce RBP (tzn. Pojištěnec + max. 9 dalších osob). Celkově lze sloučením finančních příspěvků získat až 10 000 Kč. Více informací lze najít na webových stránkách www.rbp213.cz po zadání jednotlivých kategorií pojištěnců zde https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/prispevky-a-bonusy/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/.

Příspěvek lze využít na bezlepkové instantní potraviny, čerstvé či trvanlivé pečivo, jíšky, sušenky, buchty, koláče, dorty, cukrovinky, těstoviny, pudingy aj.

OZP – 207

Každý klient může čerpat jinou výši příspěvku (až 10 000 Kč) na úhradu bezlepkových potravin, a to díky výhodám bonusového systému VITAKARTA. Více informací lze najít zde https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – 211

Přispívá až 2 000 Kč na nákup speciálních potravin a obědů při diagnostikované celiakii, dg. K. 90.0, K 90.2 v rámci programu Podpora specifických diet: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/program-podpory-specifickych-diet.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – 209

Přispívá dětem i dospělým 4 000 Kč ročně. Více informací: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2021/zlepsene-sluzby

Vojenská zdravotní pojišťovna – 201

Žádný příspěvek na bezlepkovou dietu pro celiaky neposkytuje.