Příspěvek VZP pro celiaky v roce 2021

Napsal/a celiacicz

22 ledna, 2021

Příspěvek VZP pro celiaky v roce 2021

Příspěvek VZP pro celiaky v roce 2021 zůstává až 6 000 Kč za rok a je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie.

Příspěvek je určen na bezlepkové potraviny nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně v roce 2021.

K žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu vhodných potravin nebo platbě obědů. Při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny, opakované registraci k VZP musí být předložen doklad o diagnóze celiakie.

Příspěvek bude poskytován 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši 3 000 Kč, a to na základě žádosti podané

  • za první pololetí od 1. 7. do 31. 8. 2021
  • za druhé pololetí od 1. 12. do 31. 12. 2021.

Nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí.

V jednom kalendářním roce nelze čerpat příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie i na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady.

Jaké doklady budete potřebovat?

  • doklad o diagnóze celiakie
    Doklad o diagnóze musíte předložit při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP.

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.

Zdroj: webové stránky VZP ČR
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/bezlepkova-dieta