Pojišťovny a příspěvky pro celiaky v roce 2023

Napsal/a celiacicz

15 února, 2023

V tomto článku naleznete přehled pojišťoven a jejich příspěvků pro celiaky 2023 – Pojišťovny a jejich příspěvky pro celiaky v roce 2023.

111 – VZP

Příspěvek až do výše 8000,-Kč/rok  je pro děti do 18 let a studenty do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Příspěvek je určen na bezlepkové potraviny nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně v roce 2023.

K žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu vhodných potravin nebo platbě obědů. Při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP musí být předložen doklad o diagnóze celiakie.

Příspěvek bude poskytován 2x ročně:

  • v I. pololetí od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 o první polovinu částky příspěvku (bezlepková dieta 4 000 Kč, nízkobílkovinná dieta 6 000 Kč),
  • ve II. pololetí od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 o druhou polovinu částky příspěvku (bezlepková dieta 4 000 Kč, nízkobílkovinná dieta 6 000 Kč)

Při podání poštou, v aplikaci Moje VZP nebo datovou schránkou je pak nejzazším termínem  15. 12. 2023.

Nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí. V jednom kalendářním roce nelze čerpat zároveň příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie a na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady.

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího 18 let musí předložit rodný list dítěte.

Více informací: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podpurne-programy/metabolicka-onemocneni

201 – VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

Celiakům nepřispívá.

205 – ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Příspěvek na bezlepkovou dietu poskytuje dětem s celiakií do 17 let ve výši 2000,- Kč, dospělým ve výši 1000,- Kč v rámci preventivního programu Celiakie, dědičné metabolické poruchy

Při prvním čerpání je nutné doložit potvrzení o diagnóze. 

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části „Zásady čerpání preventivních programů„. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31. 12. 2023.

207 – OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ

Přispívá až 10 000,-Kč.

Aplikace OZP – VITAKARTA, nabízí více než 50 benefitů. Díky výhodám bonusového systému lze dosáhnout příspěvku ve výši až 10 000 Kč (dle počtu nasbíraných kreditů).

Konkrétní informace má každý pojištěnec ve své VITAKARTĚ.

Při čerpání příspěvku na bezlepkové potraviny prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ není třeba žádné potvrzení o diagnóze. Na účtence, kterou je nutné přiložit, musí být ale potraviny označené jako „BLP“.  Je pak čistě na zvážení každého pojištěnce, pro jaké příspěvky se rozhodne a kolik svých kreditů za ně promění – s ohledem na výši částky, kterou chce proplatit a zaslat na svůj účet. Kredity lze mezi pojištěnci převádět, v rámci rodiny lze pak použít kredity sdružené. 

209 – ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

Přispává až 5 000 Kč.

Příspěvek na bezlepkovou dietu lze čerpat 1x ročně bez rozdílu věku. Nutné je vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání), doklady o úhradě.

211 – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

Přispává až 4 000 Kč nad rámec ostatních programů.

Čerpání v rámci programu podpory specifických diet – Bezlepková při diagnostikované celiakii, dg. K 90.0, K 90.2 Pojištěnec do 18 let (dítě) i dospělý nad 19 let může čerpat nad rámec základních programů příspěvek až 4 000 Kč jednorázově nebo vícekrát z Programu Podpora specifických diet.

K žádosti o příspěvek je nutné přiložit potvrzení od lékaře o stanovení příslušné diagnózy, nebo lékařskou zprávu, kde je diagnóza uvedena. Příspěvek se vztahuje na úhradu nákupu bezlepkových potravin vč. bezlepkových obědů. Platební doklad za takové potraviny musí obsahovat příslušné označení bezlepková či bez lepku. Příspěvek se nevztahuje na přirozeně bezlepkové potraviny. Na tento program může rodič postoupit ve prospěch dítěte svůj základní příspěvek 500 Kč. Možnost čerpání: 3. ledna 2023 – 31. prosince 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

213 – REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA

Přispává 1 000,- Kč.

Sloučením finančních prostředků lze získat až 10 000 Kč. Příspěvek se poskytuje bez rozdílu věku pro pojištěnce s celiakií. Poprvé je nutné předložit tiskopis Potvrzení o celiakii. Přehled na nákup čeho můžete příspěvek čerpat najdete v přehledu Potraviny a suroviny pro celiaky.  Předkládáte účtenky za nákup potravin k proplacení.  V případě, že žádost o úhradu a doklady o nákupu zasíláte poštou, vkládáte do schránky na pobočce nebo podáváte na podatelnu RBP, zdravotní pojišťovny, je nutné přiložit čestné prohlášení k nákupu potravin celiaků.

Více informací naleznete na stránkách jednotlivých pojišťoven.

Aktualita: Termín XXIII. celostátního setkání SCČR je 24. června 2024. Více informací zde.