Pozvánka na valnou hromadu členů SCČR

Napsal/a celiacicz

4 srpna, 2021

Všechny naše členy zveme na valnou hromadu, která proběhne 4. září 2021 v refektáři Emauzského kláštera, Vyšehradská 320/49, Praha 2, a to po skončení odborného programu XXI. celostátního setkání Sdružení celiaků ČR, tedy cca od 15 hodin. V případě, že v tuto dobu nebude přítomný dostatečný počet členů, bude se dle Stanov po 30 minutách od zahájení VH konat náhradní valná hromada s nezměněným programem.

Program valné hromady:

  1. Zpráva o činnosti Sdružení od minulé valné hromady
  2. Roční závěrka hospodaření za rok 2020
  3. Revizní zpráva za rok 2020
  4. Plán činnosti na rok 2021
  5. Rozpočet na rok 2021
  6. Různé

Upozorňujeme, že podle článku XIII., odst. 7 našich Stanov musí být veškeré návrhy na doplnění programu valné hromady písemně doručeny na adresu Sdružení celiaků ČR nejpozději pět dní před konáním valné hromady. Pokud se valné hromady nemůžete osobně zúčastnit, využijte možnosti nechat se zastupovat úředně ověřenou plnou mocí.

Těšíme se, že se s vámi opět setkáme.

Výbor SCČR