Příznaky deprese u mladistvých s celiakii

Napsal/a celiacicz

10 ledna, 2021

Příznaky deprese u většiny mladistvých postižených celiakií

Celá řada nedávno realizovaných studií naznačuje, že deprese a úzkost jsou hlavními důvody, proč lidé s diagnostikovanou celiakií hovoří o zhoršení kvality svého života. Lékařská obec se však doposud málo zabývala problémem deprese a její spojitosti s celiakií u mladistvých, kteří mohou obecně být k těmto druhům nálad náchylnější.

Na konferenci Nemocí trávicího traktu v roce 2016, která se konala v San Diegu, prezentoval pediatr-gastroenterolog Jonathan Cordova zkušenosti, které on se svým týmem nabyl v průběhu vlastní lékařské praxe a výzkumu tohoto problému. Jeho závěry poukazují na fakt, že většina adolescentů-celiaků skutečně vykazuje symptomy deprese. Spojení celiakie s poruchami duševního zdraví u dospívajících se vyhodnocovalo na základě jejich dotazování, ale i prostřednictvím získávání informací od rodičů mladých celiaků. Průměrný věk skupiny podrobené průzkumu byl 14,6 roku s diagnostikovanou celiakií průměrně v 11 letech věku.

Vzájemný vztah mezi celiakií a duševními poruchami jako deprese, úzkost nebo porucha soustředění zjištěn nebyl – neprokázalo se, že by míra postižení celiakií u adolescentů nebo míra dodržování správné diety měly vliv na úroveň deprese. Ovšem sesbíraná data od dětí i rodičů ukazovala, že u většiny nezletilých se symptomy deprese projevovaly.

Doktor Cordova věří, že včasný screening deprese u mladistvých celiaků je zásadní pro udržení jejich psychického zdraví. Plánuje sledovat své pacienty až do rané dospělosti a provést znovuvyšetření po pěti letech.

K podmínkám v českém prostředí dodává MUDr. Bára Bahníková z Bezlepek.cz: „Máme zkušenosti, že pro dospívající pacienty je diagnóza celiakie větší problém než pro dospělé, zralé pacienty. Kromě úplné změny stravovacích návyků se musí vyrovnat také s určitým stigmatem a vyčleněním. Od rodičů vím, že řeší spoustu praktických problémů; malý nebo žádný výběr jídel ve školách, větší finanční zátěž pro rodinu a vůbec změny v jídelníčku, který adolescenti samozřejmě začínají sami řešit. Ve své praxi jsem zažila více mladých pacientů s různými problémy zažívacího traktu. Vždy jsme obezřetní a snažíme se s nimi pracovat citlivě. Je důležité ale říct, že zrovna u celiakie je při dodržované dietě prognóza velmi dobrá a to se snažíme mladým pacientům zdůraznit. Vidět to pozitivní, že je nemoc podchycena a bude se jim lépe žít.“

Zdroj : Bezlepek.cz