Valná hromada Sdružení celiaků ČR

Napsal/a celiacicz

29 dubna, 2024

Vážení členové SCČR,
zveme Vás na valnou hromadu členů Sdružení celiaků ČR, z. s., která proběhne po skončení odborné části XXIV.
celostátního setkání SCČR dne 8. června 2024, a to v refektáři kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2, od
15 hodin. V případě, že v tuto dobu nebude přítomný dostatečný počet členů, bude se dle Stanov po 30 minutách
od zahájení VH konat náhradní valná hromada s nezměněným programem.

Program valné hromady

 1. Zpráva o činnosti Sdružení od minulé valné hromady
 2. Roční závěrka hospodaření za rok 2023
 3. Revizní zpráva za rok 2023
 4. Plán činnosti na rok 2024
 5. Rozpočet na rok 2024
 6. Různé
  Upozorňujeme, že podle článku XIII., odst. 6 našich Stanov musí být veškeré návrhy na doplnění programu valné
  hromady písemně doručeny na adresu Sdružení celiaků ČR nejpozději pět (pracovních) dní před konáním valné
  hromady.
  Pokud se valné hromady nemůžete osobně zúčastnit, využijte možnosti nechat se zastupovat plnou mocí.
  Těšíme se na setkání s Vámi.

Výbor SCČR