Zemřel MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Napsal/a celiacicz

30 dubna, 2024

S velkou lítostí oznamujeme, že dne 27. dubna 2024 nás ve věku nedožitých 73 let opustil náš dlouholetý kolega MUDr. Pavel Frühauf, CSc. Po ukončení studia na Fakultě dětského lékařství v roce 1975 nastoupil MUDr. Frühauf, CSc., na Dětské oddělení Nemocnice Kolín, kde si osvojoval praktické klinické pediatrické zkušenosti. V roce 1978 přešel do Dětského areálu v Praze na Karlově, kde pracoval dodnes. Zde si prošel všemi pozicemi od sekundárního lékaře až po primáře kliniky. Jeho největší láskou byla však dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa. Zasloužil se o rozvoj této odbornosti na území bývalého Československa a nynější České republiky. Byl jedním z prvních lékařů, kteří začali praktikovat dětské endoskopie a jiná semiinvazivní vyšetření. Byl autorem mnoha publikací v odborných časopisech a monografiích. Dětská gastroenterologie v něm ztrácí velkou osobnost.

Milý Pavle, budeš nám chybět.

Za celý Areál Karlov
prof. MUDr. T. Honzík, PhD

Primář Frühauf s námi spolupracoval již od roku 1990 a stál také u zrodu Sdružení celiaků ČR v roce 1998. Po celou dobu byl naším odborným garantem a konzultantem. Budete nám, pane primáři, velmi chybět osobně i pracovně.
Blanka Rubínová