Brčko jako potravina

Napsal/a celiacicz

2 února, 2023

Povinné označování alergenů aneb brčko jako potravina.

Již 1. října 2022 nabyl účinnosti zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Kromě dotčených výrobců komplikuje tento zákon život také řadě alergiků a celiaků. Zjevné i na první pohled méně zjevné dopady bude mít zákon i na provozovatele stravovacích zařízení odpovědné za řádné označování alergenů v jimi podávaných pokrmech a nápojích. Poslední jmenovaní si však své staronové odpovědnosti ve vztahu k produktům nahrazujícím vybrané plastové výrobky bohužel nejsou mnohdy ani vědomi.

Nové a staronové povinnosti provozovatelů stravovacích zařízení

Nový zákon zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám uvádět na trh nebo do oběhu vybrané plastové výrobky, mezi něž patří mj. příbory, talíře, brčka a nápojová míchátka. Provozovatelé restaurací a dalších stravovacích zařízení tak řeší, čím je nahradí. Zcela však přitom opomíjí souvislost s legislativou ukládající jim povinnost poskytovat konečným spotřebitelům informace o alergenních látkách v potravinách, která na první pohled nemusí být každému zřejmá.

Povinnost poskytnout spotřebitelům informace o alergenních látkách a produktech, které byly použity při přípravě potraviny či pokrmu, je v legislativě zakotvena na evropské úrovni přímo použitelným nařízením již od konce roku 2014 a vztahuje se na 14 skupin nejčastějších potravinových alergenů, jako jsou obiloviny obsahující lepek, vejce, mléko, skořápkové plody a další.

Požadavky na deklaraci údajů o alergenech se vztahují kromě balených potravin i na nebalené potraviny, potraviny zabalené pro účely bezprostředního prodeje a pokrmy, přičemž nositeli této povinnosti jsou všechny podniky vykonávající činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Mezi potraviny patří i nápoje, žvýkačky a jakékoli látky (včetně například vody), které jsou úmyslně přidávány do potraviny během její výroby, přípravy nebo zpracování.

Právě u nápojů, zejména točených, podávaných ve stravovacích zařízeních je tato povinnost často opomíjena a alergeny nejsou označeny ani v nápojovém lístku, a na vyžádání nejsou ani sděleny obsluhou.

Čím se nyní situace zkomplikovala?

Ve snaze vyhovět nové legislativě zakazující plastová brčka a najít za ně levnou, účelnou a zároveň ekologickou náhradu přistoupili někteří výrobci k výrobě brček ve formě těstovin. Ta jsou ovšem používána ve stravovacích zařízeních, aniž by byli spotřebitelé upozorněni na výskyt alergenu, a to obilovin obsahujících lepek.

Neposkytnutí informace o alergenech provozovatelem stravovacího zařízení je přitom dle zákona o potravinách a tabákových výrobcích přestupkem, za který hrozí pokuta ve výši až 10 milionů Kč.

S konzumací těstovinových brček spolu s nápojem přitom výrobci počítají. Brčka jsou totiž vyráběna v nejrůznějších příchutích. Navíc pod pojem konzumace je třeba zahrnout nejen to, že brčko rozkoušete a sníte, ale i to, když se jeho prostřednictvím napijete. Z hlediska celiaka to má stejný zdravotní dopad – v obou případech přišel do styku s alergenem. Je tedy zjevné, že i brčka jsou potravina, která musí být v souladu s legislativou řádně označena.

Alena Šíchová, advokátka
Zdroj: https://www.epravo.cz