XXII. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SDRUŽENÍ CELIAKŮ ČR 2022

Napsal/a celiacicz

15 června, 2022

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 11. června 2022 proběhlo již XXII. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR, které uspořádalo Sdružení celiaků ČR (SCČR), jehož posláním je hájit zájmy lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat bezlepkovou dietu. Účastníci celostátního setkání měli příležitost setkat se v krásných prostorách Emauzského kláštera v Praze 2 a strávit den s ostatními bezlepkáři.

Účastníci všech věkových kategorií se mohli seznámit s tradičními produkty i novinkami na trhu bezlepkových produktů, které výrobci a dodavatelé nabízeli formou ochutnávek a prodeje za zvýhodněné ceny. Své výrobky představily téměř tři desítky výrobců či dovozců bezlepkových potravin. V nabídce bylo vše, co si lze představit v bezlepkové kuchyni, mouky, polotovary, těstoviny, cukrovinky, čerstvé i trvanlivé pečivo, hotová jídla, nápoje. Zajištěno bylo bezlepkové občerstvení a mnozí vystavovatelé nabízeli ochutnávky.

Součástí celostátního setkání byl také odborný program, v jehož úvodu Alena Janečková z VZP představila Fond prevence a všechny výhody, které pojišťovna celiakům, ale i dalším svým klientům nabízí. Další část odborného programu byla zaměřena na celiakii a ostatní choroby spojené s nesnášenlivostí lepku, dále na mezinárodní projekt CD Skills a novinky v edukaci o celiakii u dětí a o významu střevní mikrobioty. Mezi přednášejícími vystoupil MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF, doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D. z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Jiří Vejmelka z Interní kliniky 3. LF a Fakultní Thomayerovy nemocnice a Olga Mengerová, nutriční terapeutka z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), která upozornila na důležitost individualizace jídelníčků pro nemocné při vyloučení lepku a dalších alergenů ze stravy. Bohatá diskuze svědčila o vhodně zvolených tématech přednášek.

Velký zájem byl o tzv. domácí text celiakie, který Sdružení celiaků ČR tento rok zajistilo účastníkům celostátního setkání poprvé. Zájemci si mohli nechat zdarma odebrat krev na orientační stanovení protilátek IgA. Této možnosti využili především rodinní příslušníci celiaků, kteří si chtěli ověřit, zda u nich existuje podezření na celiakii a je třeba se podrobit dalším vyšetřením u odborníků.

Návštěvníci si mohli také prohlédnout nádherné vnitřní prostory kláštera. Členové Sdružení celiaků ČR obdrželi jako bonus hodnotné konferenční tašky s vybranými bezlepkovými produkty zdarma.

Hlavními partnery celostátního setkání se stali významní výrobci bezlepkových potravin – Dr. Schär AG/SPA a Jizerské pekárny spol. s r. o.

Akce se uskutečnila za finanční podpory hl. m. Prahy a akci podpořila také Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Pořadatel:
Sdružení celiaků ČR, z. s.
www.celiaci.cz, kontakt: e-mail: info@celiac.cz, tel. 602 273 173