Jednání Komise pro krizi na Ukrajině pod hlavičkou AOECS (Evropská asociace sdružující národní organizace pro celiaky)

Napsal/a celiacicz

14 června, 2022

Jednání Komise pro krizi na Ukrajině – 27. května 2022

V pátek 27.5.2022 se konala další schůzka Komise AOECS pro krizi na Ukrajině. Situace v jednotlivých zemích se zatím výrazně nemění, kromě uvadající ochoty dobrovolníků i výrobců (ve všech zemích již sdružení celiaků musejí bezlepkové výrobky nakupovat). Maďarské sdružení hledá cesty, jak otevřít humanitární koridor do města Mukačevo. Dále se jednalo o podpoře společnosti Dr. Schär v Polsku a České republice. 

Zapsala: Kateřina Floriánová

Jednání Komise pro krizi na Ukrajině – 6. května 2022

V pátek 6. 5. 2022 se konala další schůzka Komise pro krizi na Ukrajině. Situace v jednotlivých zemích se od minulého týdne výrazně nezměnila. Sdružení z Polska, České republiky a Rumunska poskytují kontinuální materiální pomoc a informační podporu uprchlíkům ve svých zemích. Polské sdružení chystá další objemnou dodávku bezlepkových výrobků na Ukrajinu (ale až po 9. 5. 2022). Budou se hledat další humanitární kanály (zejména z Maďarska, případně ze Slovenska, kde je však situace složitá – roztříštěnost malých spolků podporujících celiaky). AOECS centrálně dohaduje podporu od Dr. Schar, která by měla putovat do zemí zasažených uprchlickou krizí.  Další jednání proběhne v pátek 20. 5. 2022.

Zapsala: Kateřina Floriánová

Jednání Komise pro krizi na Ukrajině – 29. dubna 2022

V pátek 29. 4. 2022 se konala další schůzka Komise pro krizi na Ukrajině, která byla zřízena AOECS za účelem aktivní pomoci obětem válečného konfliktu a členským sdružením, která poskytují pomoc celiakům v zemích, do kterých se uchylují uprchlíci z Ukrajiny. Členové Komise představili poslední vývoj v jejich zemích. Společným průsečíkem byla upadající ochota výrobců darovat bezlepkové potraviny (sdružení je tedy nakupují) a vzrůstající únava nejen členů sdružení, ale zejména dobrovolníků (sdružení hledají finanční zdroje na vyplácení odměn). AOECS ujistilo, že sdružení v případě potřeby mohou žádat o finanční prostředky z Fondu na pomoc Ukrajině, který byl zřízen. AOECS bude dále centrálně jednat s vedením některých globálních výrobků za účelem dalších dodávek do postižených zemí.

Zapsala: Kateřina Floriánová

Jednání Komise pro krizi na Ukrajině – 1. dubna 2022

Dne 1. 4. 2022 se ke schůzce Komise připojily i dvě zástupkyně Ukrajinského sdružení celiaků. Jedna ze Lvova, druhá z Litvínova, kde našla dočasný domov. Obě tlumočily obrovský vděk celiaků z Ukrajiny za solidaritu, kterou AOECS a jednotlivá členská sdružení projevují. Kromě bezlepkových potravin, které na Ukrajinu expeduje Polské sdružení celiaků, jsou potřeba i jiné dietní potraviny (např. bez laktózy) a stále více jsou potřeba léky, neboť celiaci často trpí vícero nemocemi (cukrovka 1. typu, nedostatečná funkce štítné žlázy apod.). Převoz léčiv je však komplikovaný. AOECS bude zjišťovat další možnosti pomoci v tomto smyslu. 

Jinak opět proběhla rekapitulace situace v jednotlivých zemích a aktivit, která jednotlivá členská sdružení AOECS podnikají. Je třeba vyzdvihnout Polské sdružení, které již vypravilo na Ukrajinu sedm dodávek s desítkami palet bezlepkových produktů (na místě je přebírají přímo zástupci Ukrajinského sdružení a adresně dále výrobky distribuují mezi svoje členy). Osmá dodávka bude vypravena v pondělí 4. dubna. Za zmínku stojí i iniciativa studentky, která v Portugalsku uspořádala materiální sbírku a její výtěžek (celých 27 plný palet bezlepkových potravin!) poslala Polskému sdružení k další distribuci.

Zapsala Kateřina Floriánová 

Jednání Komise pro krizi na Ukrajině – 18. března 2022

Zápis z dalšího jednání Komise pro krizi na Ukrajině (dnes ve složení členů představenstva AOECS a zástupců členských sdružení z Polska, Maďarska, Lotyšska, Rakouska a Kateřiny Floriánové a Blanky Rubínové ze Sdružení celiaků ČR). 

Opět proběhla rekapitulace situace v jednotlivých zemích (kritická v Polsku, velmi složitá v ČR, ostatní země jsou spíše tranzitní). Dále se jednalo o:

·        dalších dodávkách bezlepkových produktů Ukrajinskému sdružení celiaků, které výrobky distribuuje přímo celiakům (zajišťuje Polské sdružení, částečně financováno z fondu AOECS);

·        možnostech další pomoci Polskému sdružení (které potřebuje pracovní síly a prostory, aby mohlo dále koordinovat pomoc na Ukrajinu);

·        pomoci od Dr. Schär (příslib dodávek do jednotlivých zemí);

·        možnostech dodávek léků na Ukrajinu (řada celiaků má další zdravotní potíže, na Ukrajině léky docházejí – nutné prověřit). 

Zapsala Kateřina Floriánová 

Jednání Komise pro krizi na Ukrajině – 11. března 2022

V pátek 11. března 2022 se konala další schůzka Komise pro krizi na Ukrajině, která byla zřízena AOECS za účelem aktivní pomoci obětem válečného konfliktu a členským sdružením, která poskytují pomoc celiakům v zemích, do kterých se uchylují uprchlíci z Ukrajiny. Účastni byli opět zástupci vedení AOECS a členských sdružení válečnou krizí přímo dotčených, zejména pak z Polska, Lotyšska, Estonska, Maďarka, Rumunska, Rakouska a České republiky. Za Českou republiku se jednání zúčastnily Kateřina Floriánová a Blanka Rubínová ze Sdružení celiaků ČR.

Jednotliví zástupci referovali o aktuální situaci v jejich zemi a o tom, jaké konkrétní kroky podnikají na podporu celiaků. Polské sdružení požádalo o okamžitou finanční pomoc za účelem vypravení dalšího převozu bezlepkových výrobků do Kyjeva a Lvova. Vedení AOECS potvrdilo zřízení účtu k humanitárním účelům, na který již plynou první příspěvky. Komise odsouhlasila okamžité uvolnění jejich části ve prospěch humanitárních aktivit v Polsku. Dále se jednalo o možnostech společného jednání s vedením globálních výrobců (za účelem urychlení dodávek do postižených zemí).

Další jednání proběhne v pátek 18. 3. 2022.

Zapsala: Kateřina Floriánová

5. března 2022: Jednání Evropské asociace sdružující národní organizace pro celiaky (AOECS) o pomoci celiakům z Ukrajiny

Sdružení celiaků ČR bylo jedním z členských sdružení AOECS (Association of European Celiac Societies, tj. asociace zastřešující národní organizace hájící v členských státech zájmy celiaků), která iniciovala schůzku AOECS k aktuálnímu dění na Ukrajině a koordinaci kroků směřujících k humanitární pomoci, která by byla přímo zacílená na celiaky. AOECS za tímto účelem zřídilo „Komisi pro krizi na Ukrajině“. Na 4. března 2022 svolalo první schůzi.

Jednání se účastnilo jak vedení AOECS, tak členské organizace, zejména ze států, které jsou cílem (nebo tranzitním státem) válečných uprchlíků z Ukrajiny, zejména tedy zástupci Polska, Lotyšska, Estonska, Maďarka, Rumunska a Rakouska. Za Českou republiku se aktivně schůzky účastnilo Sdružení celiaků ČR, konkrétně Kateřina Floriánová a Blanka Rubínová. Na jednání se projednaly zejména tyto otázky:

Aktuální stav v dotčených státech

Jednotlivé organizace shrnuly kroky, které doposud ve svých státech podnikly, jedná se zejména o:

  • kontakt s Ukrajinským sdružením celiaků – nabídka pomoci;
  • informace na webových stránkách a sociálních sítích, včetně uvedení kontaktů, na které se mohou celiaci z Ukrajiny obrátit s žádostí o pomoc;
  • kontakt s kompetentními státními orgány a orgány místní samosprávy, kontakt s humanitárními organizacemi, které mohou nasměrovat celiaky na národní organizace;
  • kontakt s výrobci bezlepkových výrobků – žádost o materiální pomoc;
  • v některých státech (včetně ČR) možnost bezplatného lékařského ošetření;
  • dobrovolnická výpomoc ze strany členů jednotlivých organizací.

Výzva Polska k masivní podpoře ze strany ostatních členských organizací

Polsko je již za první týden konfliktu cílem skoro milionu uprchlíků z Ukrajiny. Polské sdružení již zítra vypraví kamion s bezlepkovými potravinami do Lvova, kde by si výrobky mělo převzít Ukrajinské sdružení, které dále bude tyto produkty distribuovat na Ukrajině. Polské sdružení prosí o finanční pomoc (zejména ze strany těch členských sdružení AOECS, která sídlí mimo východní Evropu, tj. nejsou bezprostředně vystavena masivní uprchlické vlně).

AOECS za tímto účelem zřídí fond, na který budou moci přispívat jak členské organizace AOECS, tak široká veřejnost, a ze kterého bude moci sdružení v Polsku (případně další národní organizace) zajišťovat jak okamžitou, tak i dlouhodobou činnost ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny (např. tábory pro děti s celiakií, ozdravné pobyty apod.).

Podpora ze strany AOECS

AOECS v maximální možné míře poskytne podporu sdružením, která pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny:

  • zřídí otevřený účet na podporu humanitárních aktivit (viz výše);
  • zveřejní možnosti podpory na svých webových stránkách;
  • připraví „manuál pomoci“ pro členská sdružení;
  • bude organizovat pravidelné koordinační schůzky „Komise pro krizi na Ukrajině“.

Zapsala: Kateřina Floriánová