Národní doporučení pro uvádění informací o výskytu látek vyvolávajících alergie

Napsal/a celiacicz

26 listopadu, 2020

Národní doporučení pro uvádění informací o výskytu látek vyvolávajících alergie

Národní doporučení pro uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách

Podle čl. 36 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 přijme Evropská komise prováděcí akt o uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách (dále jen „alergeny“).

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený prováděcí akt prozatím přijat nebyl, bylo na základě konsensu zástupců Ministerstva zemědělství, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy vypracováno níže uvedené národní doporučení pro dobrovolné označování nezáměrného výskytu alergenů.

Pokud potravina obsahuje množství alergenu z důvodu nezáměrné kontaminace do hodnoty, která je považována za „nulovou“, není nutné na potravině uvádět informaci o výskytu „stopového množství alergenu“. Hodnoty množství alergenu v potravině určené konečnému spotřebiteli, které je možné považovat za nulovou, uvádí níže uvedená tabulka.

Maximální hodnoty množství alergenu v potravině určené konečnému spotřebiteli, které je možné považovat za „stopové množství“, uvádí níže uvedená tabulka.

Pokud potravina obsahuje stopové množství alergenu z důvodu nezáměrné kontaminace  a není-li potravina označena informací např. slovy “Může obsahovat stopy…“ nebo “Může obsahovat…“, je taková potravina podle čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 178/2002, v platném znění, považována za škodlivou pro zdraví. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, je-li považována za škodlivou pro zdraví. 

Pokud potravina určená pro konečného spotřebitele obsahuje stopová množství alergenu z důvodu nezáměrné kontaminace a je označena např. slovy “Může obsahovat stopy…“ nebo “Může obsahovat…“, je potravina označena v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) a v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011, jelikož spotřebitel je o výskytu stopového množství alergenu informován a není podle čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 178/2002 považována za škodlivou pro zdraví.

Pokud bude v potravině označené „Může obsahovat stopy…“ nebo „Může obsahovat…“ zjištěno množství alergenu přesahující stopové množství (viz tabulka níže), nelze již hovořit o nezáměrné kontaminaci a spotřebiteli je tak poskytnuta zavádějící informace – tedy v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011. 

*Označování výrazy „bez lepku“ a „velmi nízký obsah lepku“ se řídí výlučně nařízením (EU) č. 828/2014.

Pokud je potravina označena v souladu s nařízením (EU) č. 828/2014 slovy „bez lepku“ nebo „velmi nízký obsah lepku“ není nutné navíc uvádět informace „může obsahovat stopy…“ nebo „může obsahovat…“. V případě, že se na potravině uvede označení „může obsahovat stopy…“ nebo „může obsahovat…“ současně s označením „bez lepku“, musí potravina splnit limit stanovený nařízením (EU) č. 828/2014 pro potraviny označené „bez lepku“.

**Hodnoty v tabulce se nepoužijí pro víno.

Maximální hodnota, která je považována za „nulovou“, uvedená v tabulce, znamená menší množství než je mez stanovitelnosti běžně používaných metod. V případě lepku se jedná o hodnotu vycházející z definice bezlepkových potravin dle nařízení (EU) č. 828/2014. 

Látka vyvolávající alergii nebo nesnášenlivostMaximální hodnota, která je považována za „nulovou“Maximální hodnota, která je považována za „stopové množství“
Lepek* 20 mg/kg50 mg/kg
Mléčná bílkovina**2,5 mg/kg25 mg/kg
Sójová bílkovina2,5 mg/kg25 mg/kg
Vejce**2,5 mg/kg25 mg/kg
Arašídy2,5 mg/kg25 mg/kg
Lískový ořech2,5 mg/kg25 mg/kg
Mandle2,5 mg/kg25 mg/kg
Vlašský ořech2,4 mg/kg24 mg/kg
Hořčice1,0 mg/kg10 mg/kg
Lupina1,0 mg/kg10 mg/kg
Sezam2,5 mg/kg25 mg/kg

Pro ostatní alergeny dle přílohy II nařízení 1169/2011 neuvedené v tabulce není stanovena maximální hodnota, která je považována za „nulovou“ nebo „stopové množství“. U těchto alergenů se zjišťuje pouze jejich „přítomnost/nepřítomnost“.

V případě „přítomnosti“ vzniklé v důsledku nezáměrného výskytu, nechtěně a při dodržení pravidel HACCP a správné výrobní praxe těchto alergenů se uvede informace „může obsahovat stopové množství …“.

Větu „Vyrobeno v závodě, který zpracovává vejce, arašídy, sezam“ nelze považovat  za informaci, která dostatečně jasně, určitě a bez vší pochybnosti informuje spotřebitele o tom, že výrobek, který si kupují, může obsahovat takové množství alergenu, že může být pro alergiky nebezpečný.

V případě dodávání potravin do jiných států EU nebo třetích zemí, je nutné ověřit přístup pro uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách u kontrolních orgánů v daném státě.

Tento dokument nemá žádný formální právní status a v případě sporu spočívá odpovědnost za výklad práva na soudu.

Vydáno 25. 7. 2018, www.szpi.gov.cz
Zpravodaj 2018/3