Příběh Ondry

Napsal/a celiacicz

13 září, 2022

Několik členů rodiny trpí různými alergiemi. U matky a otce je to alergie na pyly, u strýce alergie na mléčné produkty. Babička užívá léky na sníženou funkci štítné žlázy.

Ondrovi se od útlého dětství opakovaly často respirační infekty. Trpěl nechutenstvím, byl drobný, nejmenší ve třídě. Míval časté bolesti břicha, dost často také před odchodem do školy. Zde se již pravděpodobně projevoval stres. Lehko se v jeho situaci prosadila i šikana.

V širší rodině panovalo podezření, že je vybíravý v jídle, až rozmazlený. Ve škole měl výborný prospěch, od pěti let hrál tenis.

V deseti letech Ondra přišel k matce s prosbou, aby pro něj požádala nějaké vyšetření,  které by dopomohlo k řešení jeho malého vzrůstu.

Tehdy na jeho impulz byla dohodnuta kontrola na endokrinologii. Tak byl učiněn první krok k diagnóze: vyšly pozitivní testy s podezřením na celiakii, enterobiopsie diagnózu potvrdila.

Zpočátku byla rodina, jako mnoho jiných, zaskočena bezradností, jak bezlepkovou dietu

zajistit i dodržovat. Maminka Ondry připomíná v rozhovoru, že informace a veškerou pomoc poskytlo rodině Sdružení celiaků ČR, především v Poradně pro celiaky, prý zde pracují „andělé“.

Ondra přistoupil k dodržování bezlepkové diety velmi vážně. Základní škola mu ale vůbec při řešení problému s dietou nevycházela vstříc. Sociální vyčlenění bylo v tu dobu velmi nepříjemné.

Nyní je Ondra ve 3. ročníku gymnázia, kde mu je tamní jídelnou bezproblémově zajišťována bezlepková strava a nemá žádné vážnější zdravotní potíže. Jeho život bude nadále spjat s bezlepkovou dietou. Jemu to po stránce chuti nevadí a sám této dietě rozumí.

Vzhledem k prožitým fyzickým a psychickým stresovým situacím je velmi zodpovědný. V rodině je schopen i napomenout ostatní, není-li vše při přípravě jeho diety precizní. Sám se snaží naučit se kvalitně bezlepkově vařit. V budoucnosti plánuje studovat vysokou školu mimo své bydliště, a tak se to určitě bude hodit.

Od deseti let výrazně vyrostl do střední výšky naší mužské populace a dávno již minula doba, kdy se svojí o čtyři roky mladší sestrou vypadali jako dvojčata se stejnou výškou.

Text připravila: MUDr. Ludmila Chýleová
Zdroj: Cesty za diagnózou celiakie, publikace Šťastný život bez lepku

Fogografie: unsplash.com