Valná hromada členů SCČR

Napsal/a celiacicz

9 května, 2022

Vážení členové SCČR,
zveme vás na valnou hromadu členů Sdružení celiaků ČR, z. s., která proběhne 11. června 2022 po skončení odborné části setkání v refektáři kláštera, tedy zhruba od 15 hodin. V případě, že v tuto dobu nebude přítomný dostatečný počet členů, bude se dle Stanov po 30 minutách od zahájení VH konat náhradní valná hromada s nezměněným programem.

Program valné hromady:

  • Zpráva o činnosti Sdružení od minulé valné hromady
  • Roční závěrka hospodaření za rok 2021
  • Revizní zpráva za rok 2021
  • Plán činnosti na rok 2022
  • Rozpočet na rok 2022
  • Různé


Upozorňujeme, že podle článku XIII., odst. 7 našich Stanov musí být veškeré návrhy na doplnění programu valné hromady písemně doručeny na adresu Sdružení celiaků ČR nejpozději pět dní před konáním valné hromady.

Pokud se valné hromady nemůžete osobně zúčastnit, využijte možnosti nechat se zastupovat úředně ověřenou plnou mocí.


Těšíme se na setkání s vámi.
Výbor SCČR