Právo pacienta být informován

Právo pacienta být informován

Právo pacienta být informován Vážení přátelé, dnes je velmi frekventováno téma právo pacienta být informován. Práva pacientů být informováni jsou důležitá především proto, aby pacient mohl odpovědně spolurozhodovat. Pacient musí mít dostatek vhodně podaných informací...
Jak celiakie ovlivňuje zdraví zubů a dásní?

Jak celiakie ovlivňuje zdraví zubů a dásní?

Jak celiakie ovlivňuje zdraví zubů a dásní? Ptáte se, jaký vliv může mít celiakie na vaše zuby? Překvapivě velký. Ústa jsou vstupní branou zažívacího ústrojí a nemoc se v nich může projevit dokonce ještě dříve, než v nižší části traktu. Dětské zoubky trpí...