Prevence celiakie

Prevence celiakie

Prevence je definována jako jakákoliv aktivita, která redukuje mortalitu a morbiditu choroby. Rozlišujeme primární, sekundární a terciální prevenci. Úvod Recentní metaanalýzy uvádějí, že globální prevalence celiakie stoupá, je nyní 1,4 % určená na základě...
Brčko jako potravina

Brčko jako potravina

Povinné označování alergenů aneb brčko jako potravina. Již 1. října 2022 nabyl účinnosti zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Kromě dotčených výrobců komplikuje tento zákon život také řadě alergiků a celiaků....