Národní doporučení

Národní doporučení

Národní doporučení pro uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách Podle čl. 36 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 přijme Evropská komise prováděcí akt o uvádění informací o...
Jak lepek ovlivňuje náš nervový systém

Jak lepek ovlivňuje náš nervový systém

Jak lepek ovlivňuje náš nervový systém Páté číslo polského časopisu „Bez lepku“ bylo věnováno neurologickým objevům u osob netolerujících lepek, ať už z důvodu celiakie nebo alergie na lepek. Je to nezvykle vážné téma podceňované neurology i psychiatry. Mnoho...
Celiakie a játra

Celiakie a játra

Celiakie a játra Celiakie je autoimunitní, multisystémové onemocnění, vyvolané požitím lepku u geneticky predisponovaných jedinců, které může ovlivnit jakýkoliv orgánový systém včetně jater. Může tedy existovat určitá souvislost mezi chorobami jater a celiakií....